Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Kevadel alustab Euroopa Keskkonnaagentuur 16.03.1994

Postimees, lehekülg 12
Print

Maastrichti leppe jõustumise ja Euroopa Liidu (EL) loomisega on lõpuks otsustada rakendada töösse Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA, European Environment Agency).

Kuigi Euroopa Ühenduse Nõukogu oli langetanud põhimõttelise otsuse keskkonnagentuuri loomiseks juba 1990. aastal, alustab see tööd alles tänavu kevadel. Kohmaka ja mitte just väga uuendusmeelse Euroopa Ühenduse (EÜ) käitumine keskkonnaagentuuri loomisel oli üsna iseloomulik.

Kokkuleppe järgi loetakse EEA ametlikult looduks hetkest, kui EÜ liikmesriigid tema asukohas kokkuleppele jõuavad. Et aga peaaegu iga riik oli avaldanud soovi näha keskkonnaagentuuri tegutsemas oma maal, venisid vaidlused aastatepikkuseks. On selge, et selline asjade käik just ei suurendanud EÜ informeeritust Euroopa keskkonnaseisundist.

Asukoha paikapanemist lükati edasi ka põhjendusega, et Maastrichti leppe jõustumisega luuakse Euroopa Liidus tosin institutsiooni, mis tuleks niikuinii liikmesmaade vahel ära jagada ning parem oleks seda teha kompleksselt.

Nagu lõpuks otsustati, hakkab Euroopa Keskkonnaagentuur tegutsema Taani pealinnas Kopenhaagenis ning seni Brüsselis, Euroopa Komisjoni keskkonnadirektoraadi (DG-XI) ruumes tegutsenud ettevalmistav meeskond saab hakata tegelema oma põhitööga. Täismahus loodetakse tööle hakata 1994. aasta suvel.

Euroopa Keskkonnaagentuur on ette nähtud koguma, töötlema ja süstematiseerima infot Euroopa Keskkonnaseisundi kohta. EEA peab rahuldama teiste Euroopa Liidu institutsioonide vajaduse objektiivse ja värske keskkonnainfo kohta nii Euroopa Liidust kui väljastpoolt.

Tähtsaks ja raskeks EEA ees seisvaks ülesandeks saab olema eri riikide andmete ja nende kogumise metoodika ühtlustamine. Loodava infosüsteemi aluseks saab 1985. aastast kasutusel olev Euroopa Liidu keskkonnainfo andmebaas CORINE.

Kui keskkonnaagentuur täidab talle pandud lootusi, võib Euroopa Liidu Nõukogu kahe aasta jooksul tema tegevust laiendada neljas valdkonnas:

  • Euroopa Liidu keskkonnaalase seadusandluse järelevalve ja hindamine;
  • Keskkonnasõbralike toodete äramärkimise korra loomine;
  • Loodussõbralike tehnoloogiate ja protsesside pakkumine;
  • Keskkonnaseisundi hindamise (EIA) kriteeriumide määramine.

Euroopa Keskkonnaagentuur hakkab iga kolme aasta tagant välja andma ülevaadet Euroopa keskkonnaseisundist. Agentuur on sõltumatu nii Euroopa Komisjonist kui ka teadusasutustest, kuigi nendega hakatakse tegema tihedat koostööd. Ette on näha ka koostöö rahvusvaheliste keskkonnaorganisatsioonidega (eriti monitooringu osas) nii Euroopa Liidust kui väljastpoolt.

Keskkonnaagentuuri hakkab juhtima 16-liikmeline juhatus. Juhatus hakkab koosnema iga riigi esindajast, kahest Euroopa Komisjoni liikmest ja kahest Europarlamendi nimetatavast teadlasest. Juhatuse hooleks jääb muu hulgas ka aastaaruande koostamine ja eelarvega tegelemine.