Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Euroopa Liidu transpordipoliitika: kas 12000 kilomeetrit uusi kiirteid? 03.04.1995

Postimees, lehekülg 13
Print

[Mich Crols'i ingliskeelse artikli tõlge "Postimehele"]

Suurtöösturite tugeva surve all on Euroopa Liit (EL) rajamas kümneid tuhandeid kilomeetreid uusi automagistraale kogu Euroopas. EL nägemuse kohaselt nõuab seda ennustatav 1000%-line autoliikluse kasv Ida-Euroopas; Lääne-Euroopa jaoks oodatakse 40%-list autoliikluse kasvu aastaks 2010. EL transpordipoliitika saamisloost ja kahjulikest külgedest annab ülevaate belglase Mich Crols’i artikkel.

Uute kiirteede rajamise vastastele väitis Jaques Delors’i juhitud Euroopa Komisjoni transpordikomissar Karel van Miert tavaliselt, et uute teede idee on pärit liikmesriikidest ning Komisjoni roll on üksnes eri riikide plaanide harmoniseerimine. Ometi pole see tõsi, sest just Euroopa Komisjon on uute poliitikate initsiaatoriks ning ka EL transpordiministrid ei saa langetada mingeid otsuseid omamata eelnevalt transpordipoliitika eest vastutava komissari vastavat eelnõu. Miks pole siis süütult käsi laiutav transpordikomissar nõudnud uute kiirteede ehitamise külmutamist? Võib arvata, et just mõjukate

 

töösturite lobby

välistab igasugused moratooriumiplaanid. Euroopa tööstusgigantide (Shell, Olivetti, Daimler Benz jt) ühisorgani Euroopa Töösturite Ümarlaua (European Round Table of Industrialists, ERT) arvamusele viidatakse koguni EL ametlikus transpordialases tegevuskavas: “... ERT on pidevalt juhtinud poliitikute tähelepanu vajadusele kiiremini reageerida suureneva transpordi vajadustele.” Suurtöösturite ja EL tegevusplaane võrreldes hämmastab nende sarnasus, vaid sõnastus ei lange alati kokku. 1985. aastal ERT poolt avaldatud ettekanne “Ühisturu realiseerimine” pakkus välja Euroopa Liidu sisepiiride kaotamise, et tagada kaupade, teenuste ja tööjõu vaba liikumine. Ei läinud kaua aega, kui ka Euroopa Liit samade seisukohtadeni jõudis.

Euroopa Komisjon põhjendab uut vajadusega suurema mobiilsuse järele. Et investeeringud infrastruktuuridesse pole kasvanud piisavalt kiiresti, on piiratud ka inimeste ja kaupade vaba liikumine. Ka töösturite ümarlaud on samal seisukohal, lisades veel, et kujunenud situatsioon mõjub halvasti tootmisele ja Euroopa konkurentsivõimele.

Tekkinud probleemide lahendamiseks pakkus Euroopa Liit Maastrichti leppes ühisturu toetamiseks välja

 

Trans-Euroopa võrgustiku

(Trans-European Network, TEN) rajamise mõtte. TEN-i idee, muuseas, leidis esmakordselt mainimist Euroopa Töösturite Ümarlaua 1986. aasta publikatsioonis “Puuduvad ühendused.” Et aktiviseeruva autotranspordi keskkonnamõju pärast muretsevad valitsusvälised organisatsioonid (aga ka Europarlamendi liikmed) TEN-i väljatöötamisest kõrvale jäeti, on mõistetav üldine skeptitsism grandioossete plaanide suhtes. Ühest suhtumist on näidanud ka ERT: “Keskkonnaga tuleb arvestada. Keskkonnakaalutlused võivad küll infrastruktuuriprojekte veidi piirata, kuid mitte peatada.”

 

Põhjused ja tagajärjed

Millise loogika järgi nõuavad majanduslikud ja sotsiaalsed muutused suuri transpordiprojekte? Ettevõtted otsivad alati paremaid viise kasumi suurendamiseks. Euroopa koosneb paljudest riikidest oma väikeste turgudega. Et rohkem teenida, peavad tootjad väljuma ühe riigi piiridest. Võimaluse selleks annab kaubanduspiiranguteta (sh. erinevate standarditeta) laienev Euroopa. Vabakaubandus loob pinna tootmise ja läbimüügi suurenemisele, aga ka kaupade, teenuste ja inimeste suurenevale liikuvusele.

Teine oluline liikuvuse suurendaja on “õigeaegsuse kontseptsioon”, millest lähtuvalt ei toodeta midagi, mille järele pole hetkel nõudlust. Selle ideaali tagamiseks peab tootmine olema äärmiselt paindlik, et kiiresti reageerida nõudluse muutustele. See omakorda nõuab “paindlikke töötajaid”, kes peavad olema valmis nõudluse järsu kasvu korral tööd rabama ka öösiti või nädalavahetustel. Sellise töökorralduse juures tehakse ka suurkompaniide töö tihti ära väikestes varustustöökodades või koguni kodutööna. On selge, et suur kompanii ei ole vastutav väikeste varustajate töötingimuste ja kaitse eest. Samuti hoiab tootja kokku ladude arvu vähendamisega.

Kogu ettevõtmisel on aga ka piisavalt kahjulikke külgi. Allesjäänud vahelaod, kuhu varustajad oma tooted tarnivad, hakkavad paiknema magistraalide ääres. Selline tööjaotus võib suurel määral kasvatada autoliiklust. Suurkompaniide säästud tuleb aga tasuda ühiskonnal keskkonnaprobleemide (kliima soojenemine, osooniauk, jne), liiklusummikute ja avariide näol. Euroopa Liit, kes peale ühisturu realiseerimise suurt muule ei mõtle, teenindab oma poliitikate läbi eelkõige tööstureid ja nende vajadusi.