Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Marcelino Oreja Aguirre: käivad ettevalmistused 1996. aasta valitsustevaheliseks konverentsiks 31.07.1995

Postimees, lehekülg 12
Print

[ajakirjas EUR-OP News ilmunud intervjuu, mille Postimehele tõlkisin]

Üheks oluliseks verstapostiks Euroopa Liidu (EL) arengus saab 1996. aastal algav valitsustevaheline konverents. Maastrichti leppe sõlmimisel 1991. aastal võeti kohustus korraldada viie aasta möödudes laiaulatuslik konverents, mille käigus antakse hinnang lepingule ning otsustatakse mitmeid ELi tulevikku puudutavaid küsimusi. Praegune Euroopa Komisjoni juhtriik Hispaania on asunud valitsustevahelise konverentsi päevakorda ette valmistama. Intervjuus ajakirjale EUR-OP News valgustab konverentsiga seonduvat Marcelio Oreja Aguirre, kelle üheks ülesandeks Euroopa Komisjoni liikmena on ka konverentsi ettevalmistamine.

 

Kas ajavahemik Maastrichti leppe jõustumise ja ELi 1996. aasta valitsustevahelise konverentsi (IGC) vahel võib osutuda põhjalike muudatusteni jõudmiseks liialt lühikeseks?

Küsimus ei ole niivõrd nimetatud perioodi pikkuses, kuivõrd selles, et Maastrichti lepet ette valmistades ei suutnud valitsused reageerida Berliini müüri langemisega alguse saanud muutustele. See ajaloosündmus lõi võimaluse mitmete uute riikide ühinemiseks ELiga või esialgu vähemalt liitumiseks valmistumiseks. Selleks oleks tulnud valmis olla, kuid 1989. ja 1990. aastal olid valitsused Maastrichti lepet sõnastades ametis pigem rahandusalaste, kui laienemist puudutavate küsimuste arutamisega.

1996. aasta konverentsil on aga poliitilised küsimused kindlasti päevakorral. Me peame olema suutelised ette nägema neid probleeme, mis võivad kaasneda liikmesriikide arvu suurenemisega 20, 25 või 30-ni. Selle juures ei ole IGC ajastus probleemiks. Oluliseks saavad aga küsimused ELi institutsioonide lähendamisest kodanikele, hulga uute riikide liitumisest ning institutsioonide võimest efektiivselt sedavõrd paljude riikide heaks tegutseda.

 

Euroopa Liitu on jätkuvalt kritiseeritud tema vähese avatuse tõttu. Kas IGC võib senist olukorda muuta?

Ma loodan seda väga. ELi eduks tulevikus on hädavajalik, et tema institutsioonid näiksid kodanikele rohkem demokraatlikematena. Sisuliselt tähendab see vajadust muuta seadusloomeprotsess lihtsamaks, lühemaks ja arusaadavamaks. Hetkel on Europarlamendil 22 erinevat protseduuri, mis eelnevad otsuse vastuvõtmisele. Senine kord peaks muutuma; minu arvates piisaks täiesti kuni kolmest protseduurist.

Esimeseks võimaluseks oleks lihtsalt Europarlamendi arvamuse küsimine mingi Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta. Teiseks, eriti välispoliitika ja julgeoleku küsimustes, vajame konsultatsiooniprotseduuri. Siseturu ja sellega seotud seadusandluses oleks ainuvõimalikuks ühise otsustamise (co-decision) rahendamine. Ühisotsustuste all mõtlen ma häälteenamuse rakendamist, seda ka Euroopa Liidu Nõukogus, olgu siis lihthäälteenamuse või kvalifitseeritud enamuse kujul, kindlasti aga mitte aga ühehäälsuse nõuet.

Kokkuvõttes peab saama demokraatlikumaks nii Europarlamendi roll kui ka Nõukogu tegutsemise viis. Kuna ka Nõukogu on osaline seadusloomes, peab tema roll olema täpsemalt piiritletud. Hetkel on aga ELi elanike kriitika vähese demokraatia pihta õigustatud.

 

Millised on Euroopa Komisjoni ettepanekud ELi valitsustevahelisele konverentsile ELi seadusloome avatust ja läbipaistvust puudutavates küsimustes?

Kindlasti peavad Komisjoni otsused olema avalikkusele teada. Juba enne otsuste langetamist tuleb neid “roheliste paberitega” (green papers) tutvustada. See loob ühtlasi võimaluse avalikkuse osavõtuks. Osutub võimalikuks kaasata erinevaid huvigruppe ja arvestada nende seisukohti. Otsused, mida langetab Nõukogu täidesaatva organina, ei saa olla avalikud, kuid otsused, mida teeb Nõukogu seadusandliku organina, peavad olema senisest avatumad. Sarnaselt Europarlamendile peaks ka Euroopa Liidu Nõukogu hakkama regulaarselt oma töö tulemustest avalikkusele ette kandma.

Valitsustevahelisel konverentsil peaksime rõhutama ka Nõukogu, Europarlamendi ja Komisjoni vahelise koostöö koordineerimise vajadust. Nimetatud kolm institutsiooni peaks hakkama regulaarselt kohtuma, et informeerida üksteist oma tegemistest. Konverentsil esitatavad erinevad seisukohad tuleks teha teatavaks ka Europarlamendi plenaaristungil.