Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Miks peaksime silma peal hoidma Maailmapanga tegevusel? 01.01.1996

Roheline Kuld,
Print

Sarnaselt kõigi teiste Ida-Euroopa riikidega sattus ka taasiseseisvunud Eesti olukorda, kus riigieelarve vahendite piiratuse tõttu polnud riik võimeline kõigiks vajalikeks investeeringuteks raha eraldama. Üheks esimestest pikaajaliste laenude allikaks said ka Eestile mitmepoolsed arengupangad (ingl. Multilateral Development Banks, MDBs).

Mitmepoolseid arengupankasid eristab kommertspankadest just nende poolt väljastatavate laenude madalam intressimäär ja pikem tagasimaksmistähtaeg. Eestis tegutsevatest arengupankadest tuleks ära mainida Maailmapank, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD), Euroopa Investitsioonipank (EIB) ning Põhjamaade Investitsioonipank (NIB). Ühe eeltingimusena nimetatud pankadelt laenude saamiseks liitus Eesti 1992. aasta juunis Rahvusvahelise Valuutafondiga (IMF), kes hoiab hoolikalt silma peal riigi rahapoliitikal.

Saadud küll suhteliselt soodsatel tingimustel, jääb laen laenuks ning riigil tuleb see teatud aja möödudes tagasi maksta; Eesti puhul jääb seni võetud laenude tagasimaksmise kõrgperiood aastatesse 1999-2000. Nimetatud rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide mõju laenu võtvatele riikidele on aga märkimisväärselt suur. Kuna arengupangad (ja IMF) soovivad olla kindlad, et nad oma raha kokkulepitud tähtaegadeks valitsuselt tagasi saavad, üritavad nad kaasa rääkida riigi majanduspoliitika kujundamisel. Loomulikult riik ka näiteks Maailmapanga eksperdi arvamusega tõsiselt arvestab, kuna ei soovi enda jaoks ära lõigata võimalust uuteks laenudeks.

See rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide sageli nähtamatu roll riigielu kujundamisel sunnib üle maailma üha uusi valitsusväliseid organisatsioone (NGOsid) eraldama oma nappe ressursse, et arengupankade tegevusel silma peal hoida. Eriti on rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide tegevuse uurimine ja kritiseerimine NGOde poolt aktiviseerunud 1990ndatel.

1995. aasta suvel jõuti ka Ida-Euroopas sinnamaale, et 8 riigi NGOd näitasid oma ühist huvi arengupankade tegevuse uurimiseks regioonis ning moodustati ühendus CEE BankWatch Network. Käivituvat ühisprojekti on juba toetanud kaks mõjukat USA fondi ning see lubab ka ühenduse Eesti-poolsel liikmel, Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringil (TÜLKR) oma vastavat projekti arendada.

Juba enam kui kahe aasta jooksul on TÜLKR koondanud arengupankade temaatikaga seotud kirjandust. Vastav “raamatukogu” sisaldab juba üle paarisaja (peamiselt ingliskeelse) dokumendi, millest ligi poole hõlmavad kõige erinevamate valitsusväliste organisatsioonide tehtud uurimused ning kriitilised kommentaarid. Veel detsembrikuus on ilmumas TÜLKRi informatiivse väljaande “Rahvusvahelised finantsinstitutsioonid, Ida-Euroopa ja keskkond” esimene number, mida hakatakse levitama eelkõige Eesti keskkonnakaitsega tegelevate organisatsioonide, aga ka valitsus- ja ajakirjandusringkondades. Avalikkuse informeerimiseks üritatakse kasutada teisigi väljundeid.