Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

CEE Bankwatch Network 01.06.1997

Rahvusvahelised finantsinstitutsioonid, Ida-Euroopa ja keskkond, lehekülg 11
Print

CEE Bankwatch Network on 1995. aasta algusest tegutsev Ida-Euroopa keskkonnakaitseorganisatsioonide ühendus. Ühenduse peamiseks eesmärgiks on jälgida mitmepoolsete rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide tegevust Ida-Euroopas.

Nimetatud finantsinstitutsioonideks on eelkõige Maailmapanga grupp, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD), Euroopa Investeerimispank (EIB) ja Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), aga ka Maailma Keskkonnaagentuur (GEF) ning Euroopa Liidu PHARE programm. Vaatluse all on nii finantsinstitutsioonide laenutegevus kui ka nõustamine Ida-Euroopas ja mõnedes SRÜ riikides. Peamiselt jälgitakse institutsioonide suhtlemist Ida-Euroopa riikide valitsustega, vähem ka otse erasektorile antavaid laene.

Ühendusse CEE Bankwatch Network kuulub hetkel 10 riiki (Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Leedu, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Tšehhi, Ukraina ja Ungari). Igas riigis koordineerib tegevust ühe valitsusvälise organisatsiooni esindaja; kogu ühendusel on lisaks regionaalne koordinaator. Ühiselt on tehtud finantseerimistaotlusi ning saadud oma tegevuse läbiviimiseks abi mitmetelt fondidelt.

Pearõhk ühenduse tegevuses on seni olnud info kogumisel rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide projektidest Ida-Euroopas ning selle info edastamisel potentsiaalsetele huvitatud pooltele regioonis (eelkõige teistele valitsusvälistele organisatsioonidele, aga ka näiteks teadlastele ja ajakirjanikele). Iga osaleva riigi koordinaator annab eraldi välja kohalikus keeles regulaarset infolehte.

Veelgi olulisemaks arengupanku ja nende projekte puudutava elementaarse info töötlemisest ja edastamisest (mille eest peaks tegelikult hoolitsema pangad ise) peab ühendus Ida-Euroopa avalikkuse kaasamist. Projektidest otseselt või kaudselt mõjutatavatel inimestel peaks olema võimalus projektide ettevalmistamisel ja hindamisel soovi korral osaleda, paraku see enamasti nii pole. CEE Bankwatch Network on pidevas kontaktis nii rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide kui Ida-Euroopa riikide valitsustega, et mõlemale osapoolele avalikkuse kaasamise vajadust meelde tuletada.

Lisaks tööle konkreetsete laenuprojektidega tegeleb ühendus nii finantsinstitutsioonide kui riigiasutuste lobbymisega ja seda ka koostöös kümnete teiste valitsusväliste organisatsioonidega üle maailma. Igal aastal osaletakse vaatlejatena Maailmapanga ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga aastakoosolekutel ning mitmetel eraldi läbirääkimistel arengupankadega, et pankade rolli ja tegevuse üle diskuteerida. Kui vähegi võimalik, osaletakse rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide erinevaid tegevusvaldkondi hõlmavate tegevuskavade ettevalmistamisel ja kritiseerimisel (näit. Maailmapanga info- ja transpordipoliitikad, EBRD keskkonna-, energia- ja infopoliitikad jne).

1997. aastal on ühenduse CEE Bankwatch Network üheks peamiseks eesmärgiks koostöös teiste keskkonnakaitseorganisatsioonidega ära hoida EBRD poolt plaanitavad investeeringud Rovno ja Hmelnitski tuumaelektrijaamadesse Ukrainas. Lisaks tihenevale tööle energeetika valdkonnas on esimeste tulemusteni jõudmas aasta väldanud uurimus rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide antud laenudest Ida-Euroopa transpordisektori arendamiseks; vastav uurimus peaks üheksas Ida-Euroopa keeles (sh. eesti keeles) ilmuma 1997. aasta maikuus. Järjest rohkem tähelepanu on ühendusel kavas pöörata ka Euroopa Liidu sisepanga Euroopa Investeerimispanga ja PHARE programmi tegevusele Ida-Euroopas.