Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Emajõe pargi vähendamine oleks kurjast 29.10.1997

Tartu Postimees, lehekülg 6
Print

Linnavalitsusel on kindel soov kehvas seisus oleva Hugo Treffneri Gümnaasiumi (HTG) hoone renoveerimise asemel uus koolimaja ehitada. Paraku soovib linnavalitsus uue kooli arvelt likvideerida suure osa Emajõe pargist.

Põhjendusel, et Hugo Treffneri Gümnaasiumi (HTG) praeguse hoone renoveerimine läheks uue ehitamisest kümmekond miljonit krooni kallimaks, asus linnavalitsus otsima kohta uuele koolihoonele. On hämmastav, kuidas oskas linnavalitsus arengu- ja planeerimisosakonna poolt välja pakutud kaheksast asukohavalikust välja valida just selle, mille puhul tuleks ohvriks tuua suur osa Emajõe pargist. Pargist jääb suurem osa ranna ja kalda kaitse seadusega määratud ehituskeelu vööndisse.

Mõistetavalt on neid, kes meenutavad heldinult sõjaeelset hoonestust praegustel pargialadel Tartu kesklinnas - Raekoja taga, praeguse Vabaduse puiestee ning Narva maantee ääres. Loodetavasti pole siiski palju neid, kes arvaksid, et Tartu nende pargialade hoonestamise läbi oluliselt võidaks. Parkide rohkus on üheks Tartu suurimaks rikkuseks.

Linnavalitsus soovib koolihoone kavandamisega Emajõe parki taastada ennesõjaaegse Hobuse tänava (praegu umbes Kivi tn. mõtteline pikendus jõeni) hõngu. Kooli sellise asukoha ainuvõimalikkuses kahtlejad on aga mõista andnud, et juba ainuüksi koolimaja suue mahu tõttu poleks endise tänava taastamine võimalik. Kas kooli rajamine parki tähendaks seda, et linnavalitsus on otsustanud hoonestada kogu Narva mnt. tornühiselamute esise Emajõe pargi ala? Emajõe pargi asemel võiks linnavalitsus HTG uue hoone asukohana näha pigem hoonestamata ala Kivi ja Pika tänava nurgal. See koht ei asu otse vastu suure liiklusega tänavat ning pole kaugel ka kooli ajaloolisest asukohast.