Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Rakentamien rikkoo Viron rantaviivaa 01.07.2001

Silta, Mereliikenne ja ympäristö, lehekülg 4
Print

Neuvostoliiton aikana Viron rantaviiva oli rajavartioston ja armeijan takia suhteellisen suljettu alue. Nyt koko rantavyöhyke on avoin ja rakennustoiminta sen alueella voimistunut. Yhtäältä avoimuus on antanut kansalaisille mahdollisuuden nähdä uusia, kiinnostavia ja kohtalaisen hyvin säilyneitä paikkoja, toisaalta luontoon kohdistuva paine on suurentunut – lisääntyneen asuntojen rakentamisen ja satamien laajentamisen takia. Viron rannikko on vaarassa joutua massiivisen rakennustoiminnan kohteeksi kuten esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa on käynyt.

Laivaus ja öljynkuljetus

Viro on merivaltio, jonka satamatoiminta on vilkasta ja tavara- ja matkustajaliikenne tiheää. Viron satamien kautta kulkee vuosittain enemmän matkustajia kuin Virossa on asukkaita (ks. taulukko 4). Suurin osa laivalla saapuvista turisteista tulee Tallinnasta Helsinkiin. Kaupallinen turismi on tulossa yhdeksi tärkeimmistä tulonlähteistä ja Tallinnan matkustuslaivojen satamia laajennetaan ja kehitetään jatkuvasti. Laajennuksia tehdessä olisi suuntaa muutettava siten, että vanhat tavarasatamat muuttaisivat pois Tallinnan keskustan alueelta. Tavaran toimittaminen näihin satamiin on keskustassa ongelmallista, sen aiheuttama melu ja saasteuhka häiritsee myös asukkaita. Tällaisten satamien korvaaminen matkustaja- tai purjesatamilla olisi merkki myönteisestä kehityksestä.

Helsingin ja Tallinnan ja Tukholman ja Tallinnan välisten linjojen massaturismin ohessa yhä useammat ulkomaalaiset käyvät Virossa purjeveneillä. Niiden palvelemiseksi on pääosin Länsi-Virossa ja saarilla rakennettu tai korjattu paljon purjesatamia. Kasvava matkustajaliikenne vaikuttaa omalta osin ympäröivään luontoon, mutta toistaiseksi vaikutus on pysynyt suhteellisuuden rajoissa ja tilanne hallinnassa.

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2,57

4,27

4,51

5,03

5,59

6,07

6,19

Taulukko 1. Kansainvälinen matkustajaliikenne Viron satamien kautta vuosina 1994-2000 (miljoonaa matkustajaa, saapumiset ja lähtemiset yhteensä)

 

Tavarankuljetus Viron satamien kautta on suurin ongelma Viron rannikkoalueilla ja niiden luonnolle. Suurin osa Viron kauppavaihdosta muiden valtioiden kanssa kulkee meritse (ks. taulukko 2). Meritse tapahtuvan tavarankuljetuksen erityispiirteeksi Virossa on kauttakulun suuri määrä. Vuonna 2000 satamien kautta kulkeneen tuonnin ja viennin kokonaismäärä oli 13 miljoona tonnia, mutta Virosta pois vietävän transiton määrä oli 26 miljoonaa tonnia. Suurimman osan kauttakulusta muodostavat Venäjältä rautatietä pitkin Viron satamiin kuljetettavat öljytuotteet. Kauttakulkua palvelevat yksityiset yhtiöt ansaitsevat öljynkuljetuksesta jättimäisiä voittoja; öljynkuljetus muodostaa merkittävän osan Viron bruttokansantuotoksesta. Tästä syystä ei olekaan ihme, että hallitus näyttää vihreää valoa öljynkuljetukseen liittyville infrastruktuuriprojekteille, vaikka kaupalliset suhteet Venäjän kanssa ovat epävakaat ja vaikka öljynkuljetuksen vaarat ympäristölle ovat todella suuria ja Viron valmiudet suuremman öljysaastunnan hallitsemiseksi ja poistamiseksi ovat edelleen hyvin vähäiset.

 

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Vienti

2,45

3,97

4,17

5,62

5,86

7,63

9,30

Tuonti

0,99

1,84

2,25

2,86

3,14

3,00

3,35

Transito

Virosta

5,49

8,41

9,29

13,14

18,87

20,96

25,99

Yhteensä

8,79

15,71

17,69

23,25

27,36

34,36

39,77

Taulukko 2. Tavarankuljetus Viron satamien kautta vuosina 1994-2000 (miljoonaa tonnia)


Virossa suunnitellaan satamien laajentamisia ja uusien rakentamisia myös Tallinnan lähellä sijaitsevan Muugan sataman lisäksi, joka huolehtii tällä hetkellä suurimmasta osasta öljynkuljetuksesta. Tavarasataman laajennus on jo alkanut Paldiskissa, entisessä neuvostoarmeijan sukellusvenesatamassa ja samanlaisia suunnitelmia on Koillis-Virossa Sillamäellä, Kundassa ja Aserissa. Vaikka Itämeren itärannan öljysatamien maksiimitehot ovat käyttämättä, lisätään tehokkuuksia entisestään. Tämä tulee aiheuttamaan satamatehokkuuksien ylitarjonnan. Konkurssien ja irtisanomisien kautta vaikuttaa se suoranaisesti myös Baltian sosiaaliseen tilaan. Venäjä on rakentamassa uusia öljysatamia Ust-Luugaan ja Primorskiin ja niiden valmistuminen voi pienentää entisestään Baltian läpi kulkevien Venäjän öljyvirtojen määrää.

Paine koskematonta luontoa kohtaan

Saattaa kuulostaa kummalliselta, mutta Viron rannikkoalueet ja niiden ainutlaatuinen luonto on säilynyt juuri Neuvostoliiton rajavartioston määräämien ankarien kieltojen ansiosta. Nyt, kun nämä rajoitukset eivät ole enää voimassa, on rakennustoiminta rannikolla merkittävästi lisääntynyt. Rantaviivalle rakennetaan yhä uusia satamia, asuntoja ja asuinalueita.

Useiden Viron luonnonsuojelujärjestöjen päättäväisen ja järjestelmällisen toiminnan tuloksena on tällä hetkellä pysäytetty suunnitelmat huvipursille sataman rakentamiseksi koko Euroopalle merkittävän lintujen suojelualueen viereen Saarenmaalle Undvaan. Toisaalta on esimerkkejä korvaamattomasta vahingosta rannikolle – vuoden 2001 alussa tuhottiin Tallinnan Kakumäe niemen uudisasuinalueen rakentamisen aikana yli kilometri kaunista rantatörmää.

Rakennuttajien paine Viron rannikkoa kohtaan tulee entisestään kasvamaan Viron talouden kehittyessä (sekä yritysten että yksityishenkilöiden varakkuuden kasvaessa) ja Viron liikkuessa Euroopan Unionin jäsenyyttä kohti. Luonnonsuojelijoilla on edessään hyvin paljon työtä, toivottavasti pystymme säilyttämään Viron rannikkoalueet melko koskemattomina.