Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Uus riiklik arengukava algatati kabinetivaikuses 01.03.2005

EMSL infoleht, lehekülg 11
Print

Euroopa Liit koostab oma ühiseelarvet 7-aastaste perioodide kaupa. Et järgmisel eelarveperioodil (2007-2013) erinevateks eurotoetusteks abikõlbulik olla, on ka Eesti alustanud vastavate riiklike kavade koostamist.

Sarnase programmi koostamise kogemus on värskelt olemas aastateks 2004-2006 tehtud Riikliku Arengukava (RAK) näol. Paljud vabaühendused identifitseeriti toona RAK protsessi sotsiaalsete partneritena, kuid unustati rahandusministeeriumi juhitud kaootilise protsessi käigus peatselt.

Järgmise eelarveperioodi (euroslängis programmperioodi) dokumentide ettevalmistamine käib suure hooga kogu 2005. aasta ja 2006.a. alguse. Möödunud RAK protsessi vigadest õppinud vabaühendused aktiviseerusid varakult; esimesed kirjad sooviga protsessi kaasatud saada läksid liikvele oktoobris 2004. Et sisulist vastust ei saadud, koostati 6 katusorganisatsiooni (sh EMSL) mahukas ühispöördumine konkreetsete ettepanekutega kaasamise korraldamise osas jõulude eel, aga sellele pole rahandusministeerium ka vaatamata korduvatele meeldetuletustele seni vastanud. Programmeerimise protsess loomulikult samal ajal käib, senimaani aga vabaühenduste jaoks kinniste uste taga.

Mida vabaühendused uue programmperioodiga seoses soovivad? Esmalt muidugi läbipaistvat ja avatud protsessi. Läbi peaks saama ajad, mil ametnikud treivad kabinetivaikuses olulisi tulevikustrateegiaid, millest informeeritakse avalikkust sedavõrd hilises staadiumis, kus plaanides midagi sisuliselt enam muuta ei saa. Vabaühendused soovivad võimalust oma ekspertidega kaasa lüüa kõigis uue programmperioodi töörühmades, sh keskses metoodilises töörühmas. Kogu protsessi juhtiv rahandusministeerium peab haarama kaasamisel ja informeerimisel initsiatiivi ning mitte lükkama kogu vastutust haruministeeriumitele.