Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Eesti euroraha planeerimisel teistest maas 01.07.2006

EMSL infoleht, lehekülg 8
Print

Eesti kontekstis on ühenduste seas hetkel käimasolevast Euroopa Liidu tulevaste struktuurivahendite planeerimisest ja riigi eelarvestrateegia protsessidest päris palju juttu olnud, vähem teame mujal toimuvast. Tegelikult määratakse hetkel kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides 2007-2013 aastate ühiseelarve kulutuste kasutusvaldkondi.

Meiega sarnaselt on hetkel kõik Euroopa Liidu uued liikmed alles esmakordselt tegelemas euroabi kasutamise planeerimisega nii pikaks perioodiks (2007-2013). Kõik koostavad struktuurivahendite kasutamise strateegilise raamistiku ja seejärel abi kasutamist konkretiseerivad valdkondlikud rakenduskavad. Ida-Euroopa uutest liikmesriikidest puuduvad tegelikult vaid Eestil ja Lätil eelnevalt valdkondlike rakenduskavade koostamise kogemused: aastateks 2004-2006 koostasime meie Riiklikud Arengukavad ja trobikonna meetmeid nende rakendamiseks; teised uued liikmesriigid koostasid juba toona omale valdkondlikud rakenduskavad.

Kui võrrelda Ida-Euroopa uusi liikmesriike nende edenemises 2007-2013 programmeerimisprotsessis, siis on teised Eestist ajagraafikus üldiselt ees. Juba aastate eest oli teada, et 2006. aasta lõpuks tuleb oma taustadokumendid struktuurivahendite kasutamiseks valmis saada. Kuigi viimase detailini lihvitud juhiseid Euroopa Liidu tasandil siis veel polnud, alustas enamik uusi liikmesriike oma ettevalmistusi 2004 teises pooles või 2005 algul. Eesti seevastu alustas struktuurivahendite ettevalmistustega alles 2005. aasta sügisel. Juba siis süüdistasid Eesti kodanikuühendused valitsust protsessi alguse venitamises ja ennustasid eesootavat hullumeelset tormamist. Täpselt nii on ka läinud – protsessi tähtajad järjest kukuvad ja partnerite-poolne sisuline panustamine seetõttu väga raske.

Vaatamata sellele, et teistes uutes liikmesriikides struktuurifondide kasutamiseks aastail 2007-2013 ettevalmistused varem algasid ja parteritel seega lihtsam osaleda, kurdavad kodanikuühendused kõikjal, et nende ettepanekutega arvestatakse liialt vähe. Kõige pretsedenditum olukord valitseb Slovakkias, kus valitsusepoolne partnerlusprintsiibi täielik eiramine programmeerimisprotsess ajas suhted väga teravaks. 2005 detsembri algul ei jäänud ühendustel muud üle, kui meediakära saatel külmutada igasugune omapoolne osalus kogu protsessis ning asuda boikoteerima ka 2004-2006 perioodiks loodud struktuurivahendite juhtimist ja seiret korraldavaid riiklikke komisjone, kus ühenduste esindajad seni olid osalenud.

Erinevate valdkondade kodanikuühendused esitasid valitsusele 15 konkreetset eeltingimust, ilma milleta ei saa pidada struktuurivahendite planeerimist avatud ja kaasavaks lugeda. Olukorra tõsidusest annab aimu fakt, et boikoti taga polnud mitte üksikud ühendused, vaid sellega ühines koguni 17 valdkondlikku ühenduste riiklikku platvormi! Paralleelselt Slovakkia valitsusele informeeriti olukorrast ka Euroopa Komisjoni. Slovakkia valitsusel võttis üle kahe kuu, et ühenduste boikoti tõsidusest aru saada ja sisuline koostöö partneritega taastada ning 2006. aasta veebruari lõpust on Slovakkia ühendused taas eurorahade planeerimise protsessis osalemas. Õpetlik lugu.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Euroopa Liidu struktuurivahendite ettevalmistusprotsessis osalevate ühenduste võrgustike veebiaadresse:

Eestis: www.eurofondid.org.ee

Poolas: www.koalicjafs.org.pl

Slovakkias: www.eufondy.org

Euroopas: www.coalition-on-eufunds.org