Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Süvasadamal pole veel passigi 23.11.2006

Äripäev, lehekülg 18
Print

Ei tahaks nõus olla 21.11.2006 Äripäeva juhtkirjas toodud ettepanekuga ehitada Saaremaa süvasadama „päästmiseks” mandri ja Muhu vahele sild.

Ei hakka siinkohal pikemalt analüüsima sadama ega silla mõju looduskooslustele, peame samavõrra olulisteks avaliku sektori investeeringute läbimõeldust, põhjalikku planeerimist ja seaduste järgimist. Eesti Rohelise Liikumise ja Eestimaa Looduse Fondi algatatud kohtuasjas sadama asjus viitasime liigsele kiirustamisele ja tehtud uuringute kehvale kvaliteedile. Nii selguski hiljem näiteks ehitajale üllatuseks, et vaiasid tuli hakata rammima mitte lubatud paekivi- vaid liivapinnasesse. Mis veel kurioossem – sadama käikulaskmisega on olnud sedavõrd kiire, et see tegutseb sisuliselt illegaalselt, omamata tänaseni näiteks seadusega nõutavat sadamapassi! Seega juhtum, mis ei mahu isegi mõiste “JOKK” alla...

Eelpool toodut silmas pidades on äärmiselt kahetsusväärne ÄP suhtumine, mille kohaselt on sillaprojekt „soikunud” tasuvus- ja keskkonnauuringutesse ning selle asemel tuleks anda projektile täiskäik (hakata vaiasid rammima?). Õnneks ei jaga ÄP tormakust ka valitsus, mis on 10.03.2006 korraldusega nr 170 algatanud „Sõitjate ja kaupade üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava.” Kavaga kohustatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostama 2007.a. lõpuks hinnangud eri liikumisviiside majanduslikele, sotsiaalsetele, kultuurilistele ja keskkonnamõjudele. Oluline on rõhutada, et tegu pole mitte „sillaprojektiga” vaid kavaga, mis kaalub võrdselt kõiki väinaületamise võimalusi – sh senisest tihedamat praamiliiklust.

Tuleb kummutada veel üks väärarusaam – rohelised pole saanud juba eos blokeerida süvasadama kaubasadamaks arendamise võimalust, sest arendaja on algusest peale rääkinud soovist rajada vaid reisisadam. Küll aga oleme ammu ennustanud, et arendaja on algusest peale tegutsenud varjatud eesmärgiga tulla aastate pärast avalikkuse ette murega, et maksumaksja rahaga ehitatud reisisadam toob riigile kahjumit ning selle mure lahendaks kaubasadam kombinatsioonis sillaga. ÄP juhtkiri annab märku, et võib-olla polegi tegemist päris alusetu vandenõuteooriaga.