Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Radikaalsus keskkonnakaitses 01.02.2007

Grüüne, lehekülg 6
Print

Aprill 2001. Tuntud keskkonnaorganisatsiooni Greenpeace üks suurematest laevadest on jõudnud Tallinna reidile. Info kohe-kohe Tallinna alla jõudvast “vaenulikust laevastikust” on kuidagi jõudnud keskkonnaministeeriumi ning tolle juhtkonda on tabanud ärevus - kardetakse kohe algavat aktsiooni, mis võib tuua mingile Eesti keskkonnaprobleemile (kusjuures ei teatud, millisele) Euroopa avalikkuse tähelepanu. Ministeeriumis kardetud aktsiooni siiski ei järgnenud, sest laev käis Tallinna sadamas vaid tankimas ja varusid täiendamas. Mis on radikaalne keskkonnaliikumine, mis valitsusi sedamoodi ärevuses hoiab?

Liikudes küllaltki palju rahvusvahelises keskkonnakaitsjate seltskonnas, pole ma eriti kuulnud äärmuslusest keskkonnaliikumises. Samas võib keskkonna hävitamise äärmuslikke näiteid seevastu kuhjaga leida: Kaspia mere kuivatamine, vihmametsade hävitamine, tervete elupaikade hävitamine kliimamuutuste käigus. On mõneti üllatav, et keskmisest tugevama sotsiaalse närviga inimesed seni massiliselt ja radikaalselt vastu pole hakanud. On hea, et inimeste teadlikkus ja mure on kasvamas – sellised bestsellerid, nagu 1960ndate Rachel Carsoni raamat “Hääletu kevad” ja 1970ndate Rooma Klubi “Kasvu piirid” on saanud mõjuka järje Al Gore filmi “Ebamugav tõde” näol.

Äärmuslust ja radikaalsust tuleks tegelikult eraldi vaadelda sõnade ja tegude maailmas. Radikaalset keskkonnakaitselist mõtlemist on võrratult rohkem kui radikaalset keskkonnakaitselist tegutsemist. Eestis kohtab esimest haruharva, teist aga üldse mitte. Eesti oludes on isegi pikett nii haruldane nähtus, et mõned peavad sedagi radikaalsuseks!

Radikaalsus keskkondlikus mõtlemises

Radikaalsemat, tavapärasest tublisti erinevat ning loodushoiule keskenduvat maailmakäsitlust üritatakse sageli peavoolu poolt naeruvääristada või diskrediteerida. Näiteks paljude radikaalsemate keskkonnamõtlejate tembeldamine ökofašistideks on alatu ja lihtne samm, millega suudetakse hulk potentsiaalseid huvilisi alternatiivse mõtte lugemisest eemale peletada. Fašist, teadagi, ei kuulu just kõige austusväärsemate tiitlite hulka ning sellise lihtsa sildikleepimisega suudetakse radikaalseid mõtlejaid marginaliseerida. Eesti keeles on võimalik lugeda mõnede poolt ökofašistiks tembeldatud soomlase Pentti Linkola põnevaid ja provokatiivseid nägemusi rohelisest ühiskonnast näiteks ajakirjast Akadeemia (12/1992 ja 9/1995).

Pentti Linkola 1987. aastal esmakordselt avaldatud mahukas rohelise Soome nägemus näib tarbimisühiskonna muretu esindaja jaoks ehmatavalt radikaalne. Linkola pakutavad lahendused viitavad tänase "arengu" ebasäästlikule suunale, olgu näidetena lühidalt loetletud mõned Linkola pakutavad meetmed:

  • Lõpetatakse eraautoliiklus, arendades välja massilise ühistranspordivõrgu ning jalgratastele vajaliku infrastruktuuri (tihe parandus- ja hooldusvõrk);
  • Energiasäästuks piiratakse elektriliste kodumasinate kasutamist, asendades need käsitsi tehtava tööga; külmkappi hakkaks taas asendama kelder;
  • Keelatakse täielikult reklaamid, kuna need kutsuvad üles kulutamisele.
  • Lõpetatakse ruumide kütmine soojemaks kui +13...+18 kraadi (siseruumides riietutakse soojemalt);
  • Praktiliselt lõpetatakse põllumajandussaaduste import-eksport;
  • Riietuses pannakse põhirõhk pikaajalist kandmist võimaldavatele materjalidele, millega sisuliselt kaoks mõiste "mood";
  • Kilekotid kaoks ajaloo prügikasti.

Kui mõnele tundub Linkola radikaalina, siis samamoodi peavad teised ennekuulmatuks radikaalsuseks inimtegevust, mis viib vihmametsa hävitamisele, tuhandete liikide väljasuremisele ja kliima soojenemisele. Soomlasest Pentti Linkolast maailmas hoopis paremini tuntud näide radikaalsest keskkonnamõtlemisest on süvaökoloogia (deep ecology). Süvaökoloogia on 1970-ndatel levima hakanud ning suurt populaarsust võitnud filosoofia, mille jaoks loodus ning selle puutumatuna säilimine on  olulisem kui inimese huvid. Tuntud on süvaökoloogide võrdse iseenesliku väärtuse (equal intrinsic value) mõiste, mille järgi on planeedi igal olendil (aga ka näiteks mäel või jõel) võrdne väärtus ning looduse defineerimine vaid ressursina inimese jaoks on kohatu ja ebaõiglane. Süvaökoloogia ideoloogia rajaja norrakas Arne Naess peab ohtlikuks tööstusriikide mõjukate ringkondade hulgas levivat arvamust, nagu oleks keskkonnakriisi võimalik lahendada vaid tehniliste ja tehnoloogiliste meetoditega, teadlikkust või majandusliku süsteemi muutmata. Mõneti erinevalt paljudest teistest filosoofidest kutsuvad süvaökoloogid oma ideid nii suurema kogukonna kui üksikisiku tasandil ellu rakendama; neist on saanud innustust paljud radikaalsed keskkonnaliikumised (näiteks EarthFirst!).

Radikaalsus keskkondlikus käitumises

Radikaalsus keskkonnakaitselises käitumises ei pea olema ainult Greenpeace taoliste keskkonnaühenduste privileeg. Sisulise muudatuse saavad tuua läbi teadlike ja süstemaatiliste valikute valitsused ja erasektor. Valitsused paraku ei hiilga keskkonnakaitseliselt motiveeritud radikaalsete muutuste kasuks otsustamsel, poliitilises mõtlemises mängivad endiselt rolli muud prioriteedid. Väga sümboolne on Euroopa Komisjoni viimaste kuude käitumine kliimamuutuste debatis. Ühelt poolt räägiti jaanuaris 2006 Euroopa Komisjoni poolt avalikustatud uues energiapaketis palju vajadusest radikaalseteks sammudeks kasvuhoonegaaside emiteerimise vähendamisel. Kui aga juba paar nädalat hiljem jõudis Euroopa Komisjoni volinike laudadele seaduseelnõu, mis oleks sundinud autotootjaid valmistama senisest efektiivsemaid automootoreid (emiteeriks süsinikuühendeid alla 120 g/km kohta), allusid volinikud kiiresti Saksa autotootjate lobbyle ja jätsid kasutamata võimaluse midagi konkreetset kliimamuutuste vastu ära teha.

Kui valitsuste jaoks oleks radikaalsuseks praegust ebasäästlikku trendi ja suhtumist murdev otsus, siis mis võiks olla äärmusluseks keskkonnaliikumises, keskkonnaorganisatsioonide ja inimgruppide käitumises? Mina seoks äärmusluse keskkonnaliikumises mõistega ‘vägivald.’ Vägivalla defineerimine on loomulikult individuaalne, inimeste valulävi ehk aktsept teatud sotsiaalse käitumise suhtes on väga erinev. Äärmuslus oleks mu jaoks ehk peaministri või firmajuhi pantvangistamine mingite keskkonnakaitseliste nõudmiste täitmiseks.

Tuumajäätmeid vedavate rongide blokeerimine Saksamaal, öine loata puude istutamine Hollandi linnade autoteedele (kus istutamiseks puuritakse augud asfaldisse) on näited radikaalsusest, kuid kindlasti mitte äärmuslus ehk vägivald. Väärtusliku pargi kaitseks endi puude külge aheldamine jääb minu jaoks normaalse keskkonnakaitselise käitumise ja radikaalsuse piirimaile. Äärmuslust pole ma keskkonnakaitselises liikumises näinud ja ei oska seetõttu temast ka pikemalt kirjutada. Radikaalsust seevastu küll, kuigi ka seda suhteliselt harva. Rahvusvaheline keskkonnaliikumine on mõõdukas. Looduse vastu teostatavat genotsiidi vaadates teinekord koguni arusaadamatult mõõdukas.