Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Rohelise erakonna maailmavaatest 22.11.2007

Kortsleht, lehekülg 5
Print

Riigikogu valimiste eel süüdistati uut rohelist erakonda, nagu puuduksid sel seisukohad teistes valdkondades peale keskkonnakaitse. Erakonnal siiski oli ja on põhjalik programm. Milline on Erakonna Eestimaa Rohelised maailmavaade?

Alles napp pool aastat enne 2007. a riigikogu valimisi sündinud rohelist erakonda võrreldi algul palju eelmise tulijaga Eesti poliitikasse – Res Publicaga. Roheliste tegevus on siiski näidanud, et ollakse eelmisest uuest tulijast väga erinevad. Roheline erakond ei tulnud agressiivse meediakäraga ega uhkustanud sellega, et ollakse ilusaimad, ausaimad ja targimad. Samuti suutis roheline erakond isegi valimiste eel hoiduda teiste erakondade halvustamisest.

Kaks rohelise erakonna seisukohtade alustala on jätkusuutlikkus ja otsedemokraatia. Jätkusuutlikkuse taga on soov vähendada tänast ressursside raiskamist ja elamist nii planeedi kui tulevaste põlvede arvelt.

Eestis on hetkel sellise raiskamise musternäidiseks energeetikasektor, kus roheline erakond soovib esmajärjekorras olulisi muutusi saavutada. Otsedemokraatia rakendamine peaks suurendama kodanike võimalusi osaleda Eesti jaoks oluliste otsuste tegemises hoopis sagedamini, kui vaid kord mitme aasta tagant valimistel. Rohelise erakonna jaoks on oluline, et nii jätkusuutlikkuse kui otsedemokraatia põhimõtteid rakendatakse täies ulatuses ka erakonna enda otsustes ja tegevuses.

Vasak- või parempoolsed?

Eestis püütakse igat parteid paigutada vasak-paremskaalale. Seda on püütud ka rohelise erakonna puhul, kuid mitte väga õnnestunult. Erakonna programmis olla nii selgelt vasak- kui ka parempoolseid seisukohti. See on loomulik, sest erakond ise näeb end väljaspool vasak-paremskaalat, kuna ei tegele tootmisvahendite omandiküsimuse ega ümberjagamise küsimustega.

Rohelistele on keskseks teemaks see, kuidas meie kaasaegne ühiskond ümbritsevat keskkonda hävitamata edasi saaks toimida. Rohelise erakonna juhatuse liige, majandusteadlane Paul Tammert on erakondade Kaardistamiseks pakkunud kolmel valitsuskultuuril põhineva skaala – elitaristlik, individualistlik ja kogukondlik.

Loodetavasti saab roheline erakond ennast lähiaastatel sisulise tööga juba sedavõrd tõestada, et teda on võimalik nimetatud skaalal defineerida. Paul Tammert ennustab, et rohelised paigutuvad kusagile kogukondliku ja individualistliku valitsuskultuuri vahepeale. Loodan ise, et erakond liigub pigem kogukondliku valitsuskultuuri suunas. Seda iseloomustab sotsiaalse kapitali ja võrgustiku väärtustamine, konsensuslik otsustamine, ühistegevus, jätkusuutlikkus.

Programm areneb koos erakonnaga

Rohelise erakonna tänane laiaulatuslik programm on kinnitatud liikmete poolt 2007. a suvisel üldkoosolekul Saaremaal Leisis. Et aga erakonna liitmise ja enesekehtestamise kiired ajad on möödas, tegeletakse praegu ka programmi põhjalikuma ülevaatamisega. Oktoobris 2007 peeti esimene avatud ruumi vormis arutelu, et kaardistada need ühisväärtused, millele toetudes sõnastada erakonna aluspõhimõtted, visioon ja missioon.

Selliselt põhjalt peaks olema juba lihtne erakonna programmilised seisukohad uuesti üle vaadata.