Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Kliimamuutuste vältimine on tasuv 20.05.2009

Grüüne, lehekülg 1
Print

Kliimamuutused on juba paar aastat olnud juba isegi riigipeade tasemel keskseks jututeemaks. Kahjuks ei tähenda see, et probleemi lahendamine juba silme ees oleks. Ärihuvid ja mugavus vanamoodi jätkata on liiga tugevad.

Kliimamuutused kui inimtegevusest põhjustatava potentsiaalse suure globaalprobleemi tõid teadlased ühiskonna ette 1970ndatel. Nagu paljude teiste globaalsete probleemidega, jõudis teadlaste hoiatus poliitiliste otsusteni alles paarikümne aasta pärast. Ses mõttes on kliimadebatt olnud väga sarnased mistahes teise suure globaalse teemaga – teadlased tõestavad probleemi, kodanikuühendused ja meedia panevad selle suure kella külge ja mingil hetkel pole ka poliitikutel teemat enam võimalik eirata.

Kas tänasel majanduslikult raskel ajal on üldse paslik rääkida suuremast panustamisest kliimatasakaalu säilitamisse? Jah, on – kliimakaitse on ka majanduslikult tasuv investeering. Üheks enim viidatud tõestuseks sellele on aruandeks on Nicholas Stern’i poolt Ühendkuningriigi valitsuse tellimusel valminud raport kliimamuutuste mõjust majandusele. Selle kohaselt läheks kliimatasakaalu säilitamiseks tehtavad investeeringud maksma maailmas aastas kokku umbes 2% summaarsest sisemajanduse kogutoodangust (GDP). See on väga suur summa. Ent kui kasvuhoonegaaside emissioone ei vähendata ja Maa keskmine õhutemperatuur tõuseb enam kui üle 2 kaadi võrra, siis läheks raporti kohaselt kliimamuutuste põhjustatud probleemid igal aastal maksma 5% maailma summaarsest GDP-st. Kiire tegutsemisvajadus peaks olema põhjendatud.

Kliimamuutuste sotsiaalsed mõjud

 Kliimamuutuste kontekstis on peamiselt räägitud keskkonnakahjudest. Tänase kliimatasakaalu kadumisel võimenduks aga ka paljus sotsiaalsed probleemid. Kliimamuutuste üheks kaasnähtuseks on kõikvõimalike ekstreemsete nähtuste – orkaanid, põuad, üleujutused jne – tugevnemine ja hoopis sagedasem esinemine. Seni on nii, et kuigi inimtekkeliste kliimamuutuste põhjustajaks on rikkad Põhja tööstusriigid, siis negatiivsete mõjudega on silmitsi peamiselt vaesed arengumaad Lõunas. Ehk riigid, kes niigi vaesed ja võimetud oma elanikke uute, kliimakriisi tekitatud probleemide eest kaitsma.

Rahvusvahelistel Kyoto-järgse kliimaleppe läbirääkimistel on üheks keskseks vaidlusteemaks "kompensatsioonifond". Fondi teeks makseid tööstusriigid ja sealt tehtaks väljamakseid arengumaadele, kel vaja finantseerida kliimaprobleemi tekitatud probleemide leevendamist. Selline fond on positiivne, ent sellest üksi on vähe. Et tänased arengumaad ei kordaks tööstusriikide tehtud keskkonnavaenulikku arengu- ja tootmismudelit, peame tegema neile kohe ja tasuta kättesaadavaks meie säästvate tehnoloogiate viimase sõna. Ei ole kellegi huvides tuhandete uute söega köetavate ja saastavate elektrijaamade ehitamine arengumaades, kui on olemas palju puhtamaid elektritootmise tehnoloogiaid.

Kliimamuutused on otseselt seotud ka Euroopas elavaid diskussioone esilekutsuva immigratsiooni teemaga. Inimeste otsese elukeskkonna muutumine elamiskõlbmatuks (kõrbe pealetung, metsade maharaiumine vms) tekitab keskkonnapõgenikke – migrante, kes otsivad uut kodu. Täna on maailmas hinnanguliselt 25 miljonit keskkonnapõgenikku.

Ennustatakse, et aastaks 2050 ulatub keskkonnapõgenike arv juba 150 miljonini. Sedavõrd massiline rahvaste rändamine viib paratamatult suurte konfliktideni. Seda probleemi saab vähemalt osaliselt ennetada, kui suudame kliimamuutustele piiri panna. Tänase kliimatasakaalu säilitamine on tasuv.