Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Rohelised on Euroopa Parlamendis kaalukeeleks 03.06.2009

Grüüne, lehekülg 5
Print

Rohelised on Euroopa Parlamendis esindatud juba 25 aastat. Täna 43-liikmeline fraktsioon kuulub parlamendi "keskmike" hulka ja on hääletustel seega sageli kaalukeeleks. Eri liikmesriikidest valitud Rohelised on maailmavaateliselt väga ühtsed ja ei pea erinevalt näiteks konservatiividest või sotsialistidest raiskama tarbetult aega sisevõitlustele.

Rohelistel erakondadel on Euroopa poliitmaastikul arvestatavav toetajaskond, väljakujunenud teemad ja roll. Liikmesriikidest ollakse täna valitsuskoalitsioonides Soomes, Lätis, Tšehhis, Iirimaal. Euroopa Parlamendi valimistel on Rohelised edukalt osalenud juba 25 aastat. Paljurahvuselisse Euroopa Parlamenti ei valita saadikuid esindama mitte liikmesriike, vaid poliitilisi maailmavaateid. Rohelised pääsesid mitmest liikmesriigist oma nimekirjadega Euroopa Parlamenti esmakordselt 1984. aastal ja on oma esindatust järgmistel valimistel suurendanud.

736-liikmelise Europarlamendi praeguses  koosseisus on Roheliste ja Euroopa vabaliidu fraktsioonis kokku 43 liiget. Roheliste fraktsioon on parlamendis suuruselt neljas, mistõttu on Roheliste pingelistel hääletustel sageli kaalukeeleks. Rohelisi on fraktsioonis täna kokku 12 Euroopa Liidu liikmesriigist. Kõige rohkem on Rohelisi Europarlamenti valitud Saksamaalt, Prantsusmaalt ja Ühendkuningriigist.

Mitmed Eestistki valitud saadikud on tunnustavalt märkinud, et erinevalt Riigikogust valitseb Euroopa Parlamendis eluterve poliitiliste maailmavaadete konkurents. Kuna Europarlamendis puudub traditsioonilises mõttes koalitsioon ja opositsioon, siis igapäevase töö olemus on argumentidel põhinev arutelu ja soov jõuda lõpuks kõiki rahuldava kompromissini. Teerullipoliitikat ei kasutata ja see loob ka keskmise suurusega fraktsioonidele – nagu Rohelised – hea võimaluse oma põhejndatud seisukohti kaitsta. Roheliste mõju ongi tegelikult suurem kui 43 liiget lubaks arvata – näiteks kogus Roheliste esitatud kandidaat Euroopa Parlamendi presidendi kohale eelmisel korral kokku 145 saadiku toetuse (valituks osutus 450 häälega konservatiiv Pöttering).

Rohelised on täna vastavalt oma fraktsiooni suurusele Euroopa Parlamendis esindatud mitmetel mõjukatel kohtadel. Näiteks kuulub Roheliste fraktsioonile üks parlamendi asepresidendi, parlamendi inimõiguste allkomisjoni juhi ning seitsme komisjoni aseesimehe koht. Parlamendikomisjonide aseesimeeste kohad on saadud Roheliste jaoks olulistes komisjonides: keskkonna-, põhiseadus-, arengu-, kultuuri-, kliimamuutuste, põllumajanduse ja maaelu ning soolise võrdõiguslikkuse komisjonides. Oma esindajad on Rohelistel kõigis Euroopa Parlamendi valdkondlikes komisjonides.

Rohelised on ühtsed

Euroopa Parlamendis on fraktsiooni moodustamine küllaltki keerukas: saadikud tulevad 27 liikmesriigist ja nende koduparteid on üldiselt väga erineva tausta ja seisukohtadega. Lisaks teevad parteid tavaliselt vähe rahvusvahelist koostööd. Illustreerivaks näiteks võib tuua Europarlamendi liberaalide fraktsiooni, kus töötavad koos küllalt erineva maailmavaatega Reformierakonna ja Keskerakonna saadikud. Erinevalt sellisest üldtaustast on Roheliste üheks selgeks eripäraks Euroopa Parlamendis nende ühtsus. Rohelised on kõikjal Euroopas küllalt sarnase maailmavaatega ning jõuavad ka Brüsselis kiiresti ühistele seisukohtadele. Rohelised olid eelmistel, 2004.a. Euroopa Parlamendi valimistel ka ainsad, kelle kandidaadid osalesid kõikjal Euroopas ühise valimisplatvormiga. Ühise platvormi koostasid Rohelised ka 2009.a. valimisteks.

Praeguses, 2004-2009 töötavas parlamendikoosseisus on Rohelised aktiivselt tegelenud paljude teemadega. Ehk olulisemateks on olnud loomulikult keskkonnakaitse valdkond, aga ka energeetika, kliimamuutused, kodanikuõigused ja sotsiaalvaldkond.

Traditsiooniliselt on Roheliste jaoks väga olulisel kohal olnud inimõiguste ja kodanikuvabaduste teemad. Euroopa Parlamendis on kaitstud seisukohta, et majanduslikest hetkehuvidest lähtuvalt ei tohi Euroopa Liit vaadata partnerriikides inimõiguste rikkumistele läbi sõrmede. Seda printsiipi on Rohelised rõhutanud Euroopa Liidu väliskoostöös Venemaa, Hiina ja mitmete teiste riikidega. Euroopa Parlamendi inimõiguste alakomisjoni juhi koht on lubanud Rohelistel näiteks Tšetšeenia, Tiibeti või Palestiinaga seotud küsimusi päevakorras hoida. Rohelised on hoolikalt jälginud, et terrori vastase võitluse sildi all ei mindaks põhjendamatult inimeste privaatsuse ja kodanikuvabaduste kallale.

Keskkonnakaitses on Rohelised vastu seisnud tugevate keskkonnanõuete eest olukorras, kus suurfirmad teevad pidevat lobbytööd, et kehtivaid standardeid oma huvides lõdvendada. Energeetikas on tegutsetud Euroopa Liidu ühtse energiapoliitika nimel, pooldatud taastuvate energiaallikate suurema osakaaluni jõudmist ning seistud vastu Euroopa Liidu poolsele tuumaenergia toetamisele. Kliimapoliitikas on Rohelised soovinud senisest ulatuslikumat kasvuhoonegaaside emissioonide piiramist Euroopa Liidu poolt ning senise tasuta emissioonilubade jagamise asendamist lubade müügiga EL emissioonikaubanduse süsteemis.