Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Tasaareng. Degrowth [dē'grōth] 07.06.2010

blogi,
Print

Eile peeti koordineeritud aktsioonina kuuldavasti maailma 65 linnas piknikuid, et juhtida tähelepanu ületarbimise probleemidele ja tutvustada selle ühe vastusena 'tasaarengu' (degrowth) kontseptsiooni.

Majanduskasv on kõige alus. Mida suurem on per capita GDP, seda paremini kõik ennast tunnevad. Varsti on masu läbi ja siis jätkame Eestis ponnistusi kiireks tõusuks Euroopa 5 rikkama riigi hulka. Või oli see Euroopa Liit, mille 5 rikkama hulka pidime oravate järgi lipates jõudma? See oleks muidugi lihtsam, sest siis ei peaks Šveitsi ja Norraga arvestama :) Aga see selleks.

Majanduskriisist on olnud mitut moodi abi. Paljude seniste aabitsatõdede kohta on hakatud esitama põhjendatult kriitilisi küsimusi ja sellest sünnib loodetavasti midagi uut ja paremat. Ja kui eilsele majandusmudelile pole veel viimaste detailideni viimistletud kõikehõlmavat alternatiivi, siis uue mudeli komponente on paberile pandud omajagu. Minu jaoks tuttavamatest seltskondadest on Euroopas uue rohelise leppe (Green New Deal) nime all visioone paberile pannud näiteks brittide New Economics Foundation[1] ja Euroopa rohelised parteid[2]. Ühtäkki on need mõtted ka Eestisse pärale jõudnud - Maaülikoolis peeti kahe nädala eest foorum "Nutikas roheline majandus", SA Innove sai maha sissejuhatava trükisega "Roheline majandus. Mis, milleks ja kuidas?"

Ah jaa, need eilsed piknikud ja tasaareng? Piknike kohta loe inglise, prantsuse, hispaania, itaalia või rootsi keeles sealt: http://picnic4degrowth.net. Tasaarengu idee käis 30 aasta eest välja prantslane Nicholas Georgescu-Roegen oma raamatus "Demain la Décroissance". Kui mainstream räägib täna ehk GDP asendamisest mõne mõõdupuuga, mis arvestaks majandustegevuse kõrval ka keskkonna- ja sotsiaalmõõdet, siis tasaarengu koolkond läheb kaugemale. 2008.a. Pariisi konverentsi kõlavast deklaratsioonist jõuti 2010 märtsi lõpul Barcelonas toimunud 500 osalejaga konverentsil konkreetsemate plaanideni.

Kahe aasta tagune Pariisi konverentsi deklaratsioon kutsus üles asendama majanduskasvu eesmärk majandustegevuse mõistliku suuruse saavutamise eesmärgiga ("right-sizing" of economies):

  • Ülemaailmsel tasandil tähendaks majandustegevuse mõistliku suuruse saavutamine mahtumist jätkusuutliku ökoloogilise jalajälje (sh süsinikujalajälje) piiridesse.
  • Riikides, mille ökoloogiline jalajälg ületab jätkusuutlikkuse piiri, tuleks võtta eesmärk jõuda mõistliku aja jooksul neisse piiridesse.
  • Suure vaesusega riikides peab vaestel olema võimalus tarbimist kasvatada, kuid teha seda jätkusuutlikkust silmas pidades ja kohapeal kokkulepitud viisil kuni elamisväärse taseme saavutamiseni.
  • Paratamatu on sissetulekute ja rikkuse ümberjagamine nii riigisiseselt kui riikide vahel, vältimatu on mõnel pool majandustegevuse aktiveerumine.

Erinevalt Green New Deal laadsest struktuursema reformi kavast on tasaareng hetkel siiski pigem lähenemine, millega kogukonnad võiks vabatahtliku ja läbimõeldud tegevusega saavutada oma ökoloogilise jalajälje vähendamist. Tasaareng on ressursikasutuse ja tarbimise vähendamine, kogukondade ja demokraatia tugevdamine. Püüd mitte niivõrd rikkuse, kui rahulolu poole. Lokaliseerumine vastusena globaliseerumisele, pigem kohalikud kui universaalsed lahendused. Tasaareng ei ole majanduslangus. Bulgaarlasest sõber Daniel Popov käis Barcelona konverentsil kohal ja soovitas selle idee arengul silma peal hoida. Kõigepealt tasub vaadata sinna: www.degrowth.eu