Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Rohkem tähelepanu rohelistele teemadele 05.10.2017

Valimisliit Tartu Heaks häälekandja nr 2, lehekülg 7
Print

Kuulen teinekord linnarohelust puudutavatel aruteludel, et puude koht on metsas ja linnas olgu majad. Päris nii lihtne see siiski pole ja ma ei usu, et keegi ennast puudevabas linnas tegelikult hästi tunneks.
 

Linnaparkidel ja alleedel on mitu olulist rolli ja seetõttu on valimisliit „Tartu Heaks“ programmis kirjas põhimõte, et linnaparke tuleb võimalusel säilitada, neid uuendada ja uusi juurde rajada. 

Pargid mitmekesisemaks 

Isegi kui planeeringutes on antud võimalused parkidesse ehitamiseks, tuleb enne lõplikke otsuseid otsida alternatiivseid asukohti välistamaks rohealadele ehitamist. Parkidel ja Emajõe-äärsetel alleedel on oluline roll puhkealade, looduslike rohekoridoride ja linnaõhu puhastajatena. 

Samas ei ole parkides sae kasutamine loomulikult keelatud. On palju parke, mis tuleks võtta aktiivsemasse kasutusse, rajades neisse näiteks laste mänguväljakuid, rannavolle platse, vabalavasid või koerte jooksualasid. Tartuga ühineva Tähtvere valla ja teiste Tartuga külgnevate omavalitsustega tuleb teha koostööd, et säilitada linna ümber rohelist vööndit ja rajada sinna atraktiivseid puhkealasid.

Oluline on hoida linna üks olulisemaid sümboleid - Emajõgi - puhta ja ligipääsetavana. Kesklinnas tuleb otsida võimalusi turvaliseks juurdepääsuks jõele nt treppide või pontoonidele rajatud pindadega. Jõekaldad tuleb muuta atraktiivsemaks veesõidukite sildumiskohtade, välikohvikute, vaateterrasside rajamisega. Uusi ehitisi planeerides tuleb kergliiklejatele ööpäevaringselt lahti hoida katkematud kallasrajad jõe ääres. Puidurafineerimistehase rajamine Tartu lähistele Emajõe äärde võiks olla mõeldav juhul, et on tagatud Emajõe veekvaliteet ning kui tehase tegevus ei mõjuta negatiivselt säästva metsanduse põhimõtete rakendamist ning säilimist Eesti metsapoliitikas.

Linna asutused eeskujuks

Linnavalitsus, linna hallatavad ja linna valitseva mõju all olevad äriühingud ja sihtasutused peaks olema keskkonnahoiu ja uute tehnoloogiate alal positiivseks eeskujuks. Passiivmajad, päikesepaneelid, elektriautod ja ametijalgrattad peavaks muutuma loomulikuks osaks linnavalitsuse toimimises. Linnavalitsus peaks uuendama ja karmistama rahvusvahelise Linnapeade Pakti raames võetud energiasäästu ja kliimakaitse eesmärke. Sarnaselt majandusaasta aruandega oleks mõistlik hakata iga-aastaselt mõõtma linna asutuste summaarset keskkonnamõju (näiteks ökoloogilise jalajälje meetodil). Oleks progressiivne, kui Tartu võtaks pikas plaanis sihiks linna kliimaneutraalsuse saavutamise. Taastuvallikatest pärit elektri kasutamine võiks olla linna esimene samm.