Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Supilinn kasvab - mis saab liiklusest? 22.04.2020

Supilinna Tirin, lehekülg 5
Print

Supilinna Seltsi pea 20 aastane ajalugu tunnistab seltsi senist tööd linnaosa omapärase miljöö väärtustamisel ja kaitsmisel. Tartu uut üldplaneeringut ja selle kommenteerimisvõimalust oodates oleme möödunud aastal keskendunud Supilinna liikluse ja parkimise teemadele.
Supilinna tänavad
 

Kuna Supilinn asub otse kesklinna kõrval, siis liigub ilmselt enamik supilinlasi ringi jalgsi või rattaga. Supilinnas küll kooli veel pole, kuid paljud siinsed lapsed käivad naabruses Kesklinna koolis või Katoliku koolis ja ei vaja autoga ringivedamist. Nii Supilinna Selts kui õnneks ka linnavalitsus näevad Supilinna kohana, kus kergliiklejatel peaks olema mugav ja turvaline liikuda ning kus autokasutus on küll aktsepteeritud, aga mitte kõige olulisem. Selgelt eraldatud ja turvaliste kergliiklusteede puudumine ongi kõige kiirem lahendamist vajav küsimus, sest enamikul tänavatest pargitakse autosid otse majaseinte ja aedade vastu ja nii eelistavad lapsed ja kõik teised kõndida sõiduteedel autode vahel, mis on ohtlik. 

Läbi viimase aasta on Supilinna Selts olnud aktiivses dialoogis nii supilinlaste kui linnavalitsusega, et liiklusega seotud probleeme kaardistada ja lahendada. Oleme pidanud oluliseks kohalike arvamuste kogumist ja näost-näkku otsesuhtlust linnavalitsusega. Paari aasta eest korraldas linnavalitsus Supilinnas küsitluse, et selgitada suhtumist tasulise parkimise ala laiendamist Supilinna keskkonna-poolsesse osasse. Napp enamus oli tasulise parkimise vastu ja parkimisala laiendamist pole toimunud. Ühtlasi pole kadunud probleem, et Herne, Oa ja Lepiku tänavate algusesse pargivad tasulist Kroonuaia tänavat vältivad külalised tööpäeva algul oma autod ja kohalikel jääb parkimisruumi vähemaks.

Tihe suhtlus linnavalitsusega 

Möödunud aastakese vältel on supilinlased korraldanud koguni viis-kuus avalikku arutelu liikluse teemadel. Oleme neil arutanud tasulist parkimist, Lepiku tänava rekonstrueerimist, bussiliiklusega kaasnevat müra ja vibratsiooni ning kergliikluse vajadusi. Mõnele arutelule oleme kutsunud ka linnavalitsuse esindajaid, et nad kuuleks ettepanekuid otseallikast ja saaks küsimustele kohe vastata. Möödunud suvel korraldasime abilinnapea Raimond Tammele ja suurele grupile ametnikele 2-tunnise ringkäigu Supilinnas, kus näitasime tänavate kaupa ära kõige kriitilisemad lahendusi vajavad kohad. 

Lisaks on Supilinna Selts käima lükanud regulaarsed kokkusaamised abilinnapeaga, kus vaatame iga paari kuu tagant üle linnaosa tänavaruumi ja liiklemist puudutavad suuremad teemad. Mitmed viidatud väiksematest probleemidest ongi jooksvalt ära lahendatud – Oa tänava äärne ajutine kõnnitee, Kauna tänava andmine kergliiklejatele Allika ja Tähtvere tänavate vahel, vöötrada Herne ja Kauna ristis, kõrgete kaevukaante langetamine, mõned liiklusmärgid, kiiruspiirangud. Suurim töö oli Lepiku tänava rekonstrueerimine, mille käigus kadusid tänavalt koos lompidega ka peaaegu pooled parkimiskohad ja tehti laiad kõnniteed, mille ka kaugemalt Supilinnast tulevad lapsed nüüd oma turvaliseks kooliteeks on valinud. Pisut suuremad tööd 2020. aastal oleks ajutise kergliiklustee väljaehitamine Marja ja loodetavasti ka Kartuli tänavates. Aastal 2021 peaks algama kauaoodatud Oa tänava kapitaalne ümberehitamine Kroonuaia ja Marja tänavate vahel.

_________

Bussiliin 13 

1. juulist 2019 muutus linna bussiliinide graafik. Kui varem sõitis buss Herne tänavalt läbi vaid linnast väljuval suunal, siis nüüd hakkas buss Supilinna läbima ka tagasiteel. Kartuli ja Oa tänavad on aga väga kehvas seisus ja majade rappumist põhjustav suur buss tekitas kohe suuri proteste. Kohtuti linnavalitsusega ja saadeti 78 allkirjaga ühiskiri. Pooltühjana sõitva bussi asendamine väiksemaga pole paraku osutunud võimalikuks. Ühe lahendusena soovitati tekitada valgusfooride rajamise ja liikluse ümberkorraldamisega Herne tänavalt vasakpöörde võimalus Kroonuaia tänavasse, et buss kasutaks pisut siledama kattega Herne tänavat. Linnavalitsus valmistas ette vastava projektigi, kuid eelarvest raha ei leitud ja nii kulgeb buss edasi Kartuli ja Oa tänavatel. On normaalne, et supilinlased saavad oma linnaosast bussiga liikuma, aga buss peaks olema siinsele turbapinnasele sobivalt väike ja mitte kahjustama kohalike majasid.