Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Euroopa alternatiivne tippkohtumine Kopenhaagenis 07.07.1993

Postimees, lehekülg 10
Print

21. ja 22. juunil Kopenhaagenis peetud Euroopa Ühenduse tippkohtumisest on Eesti ajakirjanduses põgusalt juttu olnud ning võibolla oleks huvitav kuulda veidi ka peaministrite kohtumise taustast.

Poolteise kuu eest Taanis olnud Maastrichti leppe ratifitseerimise referendum, EÜ ees seisev suureneva tööpuuduse probleem, keskkonnavaenuliku majanduse kasvu kontseptsioon ja jätkuv sõda endises Jugoslaavias on piisavalt kuumad teemad rahvarohketeks aktsioonideks tippkohtumise taustal.

Hirmust äärmuslaste vägivalla ees oli Taani politsei tippkohtumiseks valmistunud terve aasta ja kaitseteenistus oli eelmise, Edinburghi tippkohtumise aegadest tunduvalt tõhusam. Spetsiaalsed lahinguüksused, erariietes korrakaitsjad ja pidevalt ringi tiirutavad helikopterid andsid vähe võimalusi tippkohtumise paiga Bella Centre lähedalegi pääseda.

Rahvusvahelises pressis rohkelt kõneainet pakkunud nii Saksa neonatside kui Türgi immigrantide vägivallatsemiste kõrval oli EÜ tippkohtumise ümber ka mitmeid rahumeelseid demonstratsioone ja aktsioone. Õigusega nõudsid sajad Bosnia sõjapõgenikud Euroopa Ühenduse poliitikute suuremat aktiivsust ja otsustavust sõja lõpetamiseks endises Jugoslaavias. Demonstratsioonide ja lõbusa tänavateatriga Kopenhaageni kesklinnas väljendasid oma põlgust EÜ vastu referendumil "ei" ütlema kutsunud "Juuniliikumine" ja "Rahvaliikumine EÜ Vastu". Nende aktiivsest agitatsioonist andsid tunnistust veel kuu pärast Taani referendumit kogu Kopenhaagenit kaunistavad Maastrichti leppe vastased plakatid.

Demonstratsioonidel loosungite hüüdmise ja lihtsalt EÜ kritiseerimise kõrval oli Kopenhaagenis üheks tõsisemaks ettevõtmiseks Euroopa alternatiivne tippkohtumine kolmel ametlikule tippkohtumisele eelnenud päeval Gimle konverentsikeskuses. Osavõtjaid oli 15 Euroopa riigist kogunenud 150 ringis ning nad tegutsesid kaheksas rühmas. Seminaride peateemad olid keskkond, energia, suhted arengumaadega ja transport.

Juhtisin töörühma, kus arutasime Ida-Euroopa arengutendentse ning suhteid Euroopa Ühendusega. Tuliste arutelude tulemusena valmis kolmeleheküljeline pöördumine EÜ tippkohtumisel osalejate poole, milles pakutakse EÜ ees seisvatele probleemidele keskkonnahoidlikke lahendusi. Põhiseisukohaks on tõdemus, et EÜ pakutav majanduse kasvu idee ei lahenda suureneva tööpuuduse probleemi ning mõjub hävitavalt keskkonnaseisundile.

Alternatiivne tippkohtumine esitas oma seisukohad ka Taani keskkonnaministrile Svend Aukenile, kes oli kutsutud aru andma EÜ keskkonnapoliitikast ning oma pooleaastasest tegevusest EÜ riikide keskkonnaministrite koostöö koordineerimisel.

 

Tänavateater

Euroopa alternatiivsele tippkohtumisele rahvusvahelise seltskonna kokku toonud Euroopa noorte keskkonnaaktivistide ühendus A SEED arutas Kopenhaagenis oma tulevikustrateegiaid. Oma suuri kogemusi (ka EÜ-vastaste) vägivallatute aktsioonide läbiviimisel rakendas ühendus ka seekordsel EÜ tippkohtumisel.

Petnud mitmete manöövritega ära Bella Centret ümbritseva politseinike armee, jõudis 40-liikmeline seltskond konverentsikeskuse peasissekäigu ette, kus kümnete kaamerameeste ja ajakirjanike silme all mängis maha hoolikalt harjutatud etenduse. Kaksteist Euroopa Ühenduse riigipead, ühendatuna jämeda köidikuga, kuulekalt kordamas Euroopa tööstushiidude (kes moodustavad muide väga mõjuka EÜ nõustajate kogu) hõigatavaid majanduse kasvu ideedest kantud loosungeid.

Samas rulliti lahti plastist autotee, illustreerimaks EÜ plaani rajada Euroopasse 2000. aastaks 12 000 km uusi kiirteid. Paraku lõpetas oma eksitust märganud politsei lõbusa lauluga saadetava tänavateatri ja eskortis demonstrandid konverentsikeskuse eest ära.

Samal ajal lõbustati ka ajakirjanikke, kes igavledes peaministrite kohtumise kohta värsket informatsiooni ootasid. Hetk enne ametlike pressiteadete ilmumist sokutati sadade ajakirjanike ette A SEED-i valmistrükitud valepressiinfo, mis kutsus ajakirjanikes esile hetkelise nõutuse, enne kui võltsing läbi nähti. Pressiteates räägiti peaministrite otsusest rajada Taani auks ja hiilguseks uus kiirtee E 1993, mis kulgeb Kopenhaagenist Brüsselisse, läbides oma teel konverentsikeskuse, kus tippkohtumine aset leidis. Paljud ajakirjanikud ei suutnud naeru pidada, lugedes Helmut Kohli ja Poul Nyrup Rasmusseni suhu pandud naljakaid mõtteavaldusi.

Euroopa alternatiivne tippkohtumine on teoks saanud mitme viimase EÜ tippkohtumise ajal ning juba planeeritakse üritusi järgmiseks EÜ peaministrite kohtumiseks, mis tuleb detsembris Brüsselis. Konstruktiivne kriitika Euroopa Ühenduse poliitika vastu on tugevnemas ning see peaks olema igati tervitatav – on ka teisi vahendeid peale süütepudelite ja kivide oma vastuseisu näitamiseks.