Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Ülemaailmse keskkonnafondi tulevik on segane 06.01.1994

Postimees, lehekülg 11
Print

7. jaanuaril tulevad Pariisis kokku OECD riikide esindajad, et jätkata ülamaailmse keskkonnafondi (GEF) ümberstruktureerimise läbirääkimisi, mis kuu aega varem Cartagenas ummikusse jooksid.

Mis on GEF?

Tänapäeval hakatakse kogu maailmas jõudma äratundmisele, et üha kasvav majanduslik areng ei pruugi saada saatuslikuks ainult loodusele, aga ka inimkonnale. Globaalsete keskkonnahädadega võitlemiseks on ainuke võimalus tihe rahvusvaheline koostöö.

Nii pakkuski Prantsusmaa valitsus 1989. aastal Maailmapanga aastakoosolekul välja idee spetsiaalselt keskkonnaprojektide finantseerimiseks mõeldud fond. Juba aasta pärast olid doonorriigid jõudnud GEF-i loomises kokkuleppele. 1991. aastal alanud kolmeaastaseks pilootprogrammiks leppisid 17 doonorriiki kokku eraldada  peamiselt arengumaade keskkonnaprojektide toetamiseks 1,2 miljardit dollarit.

Loodud keskkonnafondi hakkas vastava kokkuleppe alusel juhtima Maailmapank, UNDP (ÜRO Arenguprogramm) ja UNEP (ÜRO Keskkonnaprogramm). Sisuliselt tähendas see, et Maailmapank sai oma tuntud keskkonnavaenuliku laenupoliitika pehmendamiseks majandada spetsiaalse keskkonnafondi. Pilootetapil annab GEF raha põhiliselt nelja valdkonna projektidele, milleks on osoonikihi kaitsmine, kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamine, biologilise mitmekesisuse kaitse ja rahvusvaheliste veeteede kaitse.

 

Mis toimus Cartagenas?

GEF-i üldisem poliitika pannakse paika kaks korda aastas osapoolte kohtumisel. Seni viimane selline kohtumine oli 70 riigi osavõtul 6.-10. detsembrini 1993 Columbia linnas Cartagenas. Et GEF-i pilootprogramm lõpeb 1994. aasta suvel ja et keskkonnafondi tegevus on järjest suurema kriitika all, pidi Cartagena kohtumine kinnitama GEF-i ümberstruktureerimise plaanid. Järgmiseks, GEF II etapiks oli kokku lepitud 2 miljardi dollari eraldamises. Cartagenas ilmnesid taas Põhja (OECD) ja Lõuna (G-77) erinevad seisukohas GEF-i struktuuri ja juhtimise asjus. Üheks teravamaks vaidlusobjektiks oli seejuures arengumaade osa keskkonnafondi juhtimisel. Kõigile üllatuseks laskis viimasel päeval kohtumise põhja GEF-i ristiisa Prantsusmaa, kes ähvardas oma seisukohtade mittearvestamise korral tunduvalt vähendada oma sissemakset fondi. Prantsusmaa avaldusega ühines kohe ka Saksamaa.

Cartagena fiaskot hakkavad OECD liikmesriikide esindajad arutama 7. jaanuaril Pariisis.