Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Hinnatakse Kunda tselluloositehase keskkonnamõjusid 15.03.2002

Eesti Loodus, lehekülg 26-27
Print

Eesti on viimasel kümnendil olnud siirderiikide kontekstis silmnähtavalt edukas välisinvesteeringute kaasaja. Maksimaalse avatuse ja liberaalsuse eestkõnelejate sõnul on iga Eestisse investeeritud kroon teretulnud ja meie heaolu kasvatav. Kundasse kavandatakse palju uusi töökohti loovat kallist tselluloositehast. Millisteks aga võivad osutuda sellise rajatise keskkonnamõjud?

Norra väikesele tselluloosifirmale Larvik Cell pole tegu esimese katsega Eestis tselluloositehast (õigemini mehaanilise puitmassi tehast) püsti panna. Puitmassi tootmist loodeti Eestis alustada juba 2001. aastal, kuid tehase rajamiseni pole jõutud ei Kehras ega Türil. Kui Kehras said takistuseks vastuolud seal juba töötava tselluloositehasega Horizon, siis Türil kohtasid norrakad keskkonnakaitsjate teravat vastuseisu - Taanis mahamonteeritud 40 aastat vana tootmistehnoloogia oleks võinud põhjalikult ära solkida Pärnu jõe vee. Kuna rämpstehnoloogia kasutuselevõtt osutus keerukaks, tehti kannapööre ja (ilmselt) Kundasse kavandatakse püsti panna kaasaegsel tehnoloogial baseeruv tehas.

Tselluloositehase arendajaks on formaalselt Norra tselluloosifirma Larvic Cell (aastakäibega 340 miljonit Eesti krooni) Eesti tütarfirma AS Estonian Cell kaudu, kuid niitide tegelikuks tõmbajaks projektis on ilmselt AB Rottneros, Rootsi suur puidukontsern aastakäibega 5,6 miljardit Eesti krooni. Rottnerosi nime kuuldes kergitab mõnigi Rootsi keskkonnakaitsja kulmu - väidetavalt oli firma paari aasta eest seotud vääriselupaikadest raiutud puidu kokkuostuga. Väidetavalt kokku 1,33 miljardit krooni maksma minevat puitmassitehase projekt rahastatakse enamjaolt pangalaenuga, laenu korraldavat sündikaati juhib HypoVereinsbank Saksamaalt.

Mõju loodusele

Puitmassitehase tegutsemise olulisimad võimalikud negatiivsed mõjud looduskeskkonnale on suure puiduressursi ja (fossiilse kütuse maagaasi baasil toodetud) elektrienergia tarve ning veereostus. Kuigi võrrelduna algselt Türile kavandatud vanast sisseseadest lubab AS Estonian Cell rakendada Kundas uusimat tootmistehnoloogiat, ei pääse vee ja õhu reostamisest ja vastavatest saastekahju hüvitiste maksmisest nemadki. Vastavalt esialgsetele arvutustele ei saa reostuskoormus olema üleliia suur, kuigi tõenäoliselt saab probleemiks kehtiva veesaaste piirnormi ületamine keemilise hapnikutarbe (KHT) osas. Vaatamata tehasele rajatavast puhastist ületatakse tselluloosi- ja keemiatehastele seatud KHT piirnorm 250 mg/l ilmselt mitmekordselt. Kui tehas Kundasse tuleb, rajataks see linnast ida poole ning valdavad läänekaartetuuled säästaks pikka aega tsemenditolmu käes kannatanud kundalasi tehasest lähtuvast õhusaastest.

Keskkonnakaitsjates on küsimusi tekitanud plaan juhtida puitmassitehase reovesi (pärast puhasti läbimist) kilomeetrite pikkust maa-alust torustikku pidi Letipea neeme alt 15 meetri sügavusel Läänemerre. Läänemere ringhoovus liigub vastupäeva ning see kannaks tehasest pärineva reovee ida suunas. Loodetavasti ei teki puhasti töös tõrkeid ja olulist merereostust ette ei tule. Õnneks ei tohiks Kunda kandis põhjavesi ka torujuhtme võimaliku lekke korra olla väga ohustatud, kuna kulgeb piki Lontova lademe savisid ja aleuriite, mis on hea isolatsioonivõimega (halva veejuhtivusega).

Loodav puitmassitehas vajab aastas umbes 300 000 tihumeetrit haavapuud - see kooritakse, purustatakse veskis, pleegitatakse ning segatakse veega. Pole teada, kas vahepeal projekti arendajate peas liikunud idee kiirekasvulisema hübriidhaava kasvatamiseks ja kasutamiseks toorainena on endiselt jõus või mitte. Hübriidhaava (Euroopa hariliku haava ja Põhja-Ameerika haava ristand) võimaliku kasvatamise üle Eestis on peetud tuliseid debatte; idee vastased kardavad võõrpuuliigi kasvatamise võimalikku negatiivset mõju meie ökosüsteemidele.

Puitmassitehase detailplaneering koos strateegilise keskkonnamõjude hindamisega (tegijaks OÜ E-Konsult) ning asukohavaliku ja kasutatava tehnoloogia keskkonnamõju hinnang (tegijaks OÜ Ecoman) peaksid valmima lähikuudel ning siis selgub ka tehase rajamisega kaasnev täpne reostuskoormus. Projekti arendajate lõplik otsus asukoha (Kunda, Kehra, Türi või Paldiski) suhtes langeb eeldatavasti enne 2002. aasta suve.

Kas majanduslikult tasuv?

Kunda puitmassitehase majanduslik põhjendatus pole tingimata väga veenev. Uue suure tselluloositehase rajamisest on Baltimaades räägitud vähemalt aastakümme. Selle asemel, et kohalike puiduvarude piiratust teades koostööd (ning näiteks ühte tehast) planeerida, arendatakse paralleelselt tselluloosiprojekte nii Eestis, Lätis kui Leedus. Mõneti sarnane olukord valitseb Läänemere idakaldal sadamatega, kus igas riigis investeeritakse massiliselt naftasadamatesse ning nende võimsused on juba palju suuremad kui realistlik nafta transiit. Kõige kaugemale ollakse tselluloosiprojektiga jõutud Lätis, kus ka riik on kõrvuti Skandinaavia puiduhiidude Södra ja Metsäliitto'ga Daugava jõe äärde Ozolsala'sse rajatava hiigeltehase projektis osanik. Keskkonnakaitsjate pahameelt on tselluloositehaste projektid tekitanud kõigis Baltimaades.

Nii Eesti, Läti kui Leedu tselluloosiprojektide arendajad soovivad teatud koguse toorainest - puidust - importida. Suurprojektid nõuavad suurt puiduressurssi ja mõttetus omavahelises konkurents ei tarvitse kõik suurinvesteeringud tasuvaks osutuda. Piisaval hulgal soovitavat puitu ei tarvitse lihtsalt jaguda ning import Venemaalt ja Valgevenest pole lihtne. Ka üks peamine Skandinaavia metsatööstuse põhjus Baltimaadesse tselluloositehaseid rajada - odav tööjõud - ei jää siin igavesti odavaks. Välisinvestoritest suured tööandjad võivad probleemide ilmnemisel proovida taotleda valitsustelt erisoodustusi. Samas saab puitmassitehas oluliseks tööandjaks ning on tervitatav, et Larvik Cell kavandab investeeringut (ja uute töökohtade loomist) väljapoole Tallinna - seni on Eestisse tehtud otsestest välisinvesteeringutest 25% läinud Tallinna ning 30% Harjumaale.