Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Eesti Roheline Liikumine sai gümnaasiumiealiseks 15.04.2003

Loodus, lehekülg 20
Print

Eesti Roheline Liikumine on läbi oma 15 tegevusaasta olnud väljundiks teistmoodi mõtlejaile. Oli esimeseks formaalseks poliitiliseks alternatiiviks kommunistlikule parteile nõukogude Eestis. On täna nende tugeva sotsiaalse närviga inimeste hääletoruks, kelle arvates tuleb igal juhul eelistada loodushoidu hetke majandushuvidele. Olles üdini ratsionaalne oma lobbytöös, pole Eesti Rohelisest Liikumisest siiski kadunud maailmaparandajale hädavajalik idealismi pisik.

Eesti Rohelise Liikumise (ERL) asutamine jääb veel sellisesse aega, mil imetlesin koolipoisina Tartu tudengite julgust avalikult võõrvõimudele vastanduda. Rohmakad kollased särgid kirjaga "Fosforiit? Tänan, ei!" torkasid tänaval kaugelt silma. N. Liidu keskvalitsuse poolse (õnneks nurjumisele määratud) fosforiidikaevandamise plaani ebapopulaarsuse tõttu olid Eestis neil aastail keskkonnateemad avalikkuse huvi keskmes. Toona paralleelselt nii protestiliikumise ja poliitilise parteina tegutsenud Eesti Roheline Liikumine nautis tuntust, toetust ja mõju. 1990. aasta valimistel saadi Ülemnõukogusse 8 kohta.

1988. aastal asutatud Eesti Roheline Liikumine andis ühe Euroopa esimestest keskkonnaministritest - professor Toomas Frey. ERL algatusel kuulutas valitsus 1990. aastal välja 10-aastase moratooriumi tuumaenergiale, mis oli Euroopas kõva sõna. Rohelised kutsusid üles Eesti demilitariseerimisele, tegelesid N. Liidu sõjaväe jääkreostuse kaardistamisega, sõlmisid suhted Euroopa roheliste parteidega.

Kahjuks ei püsinud keskkonnateemad pärast fosforiidisõda enam pikalt inimeste meeltes: peatselt keskendus elanike tähelepanu oma madalale ostujõule ja võimalikule töökoha kaotusele. Ka Eesti Roheline Liikumine elas 1990ndate esimeses pooles üle teatud identiteedikriisi ja majanduslikud raskused. Paratamatult kaotas paljudele tuntud poliitikutele hüppelavaks olnud ERL peatselt rea oma alusaegade tegijad: Lennart Meri, Arnold Rüütel, Andres Tarand jt. Siiski oli varsti selge, et kuigi fosforiidisõda on võidetud ja võõrvõim Eestis enam ei toimeta, on rohelisi endiselt vaja. Vaja eestlaste endi lühinägelike ja keskkonnavaenulike tegude ärahoidmiseks.

Mida rohelised praegu teevad?

Praegu Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) katuse all omavahelist koostööd koordineerivate erinevate keskkonnaorganisatsioonide vahel toimib selge rollijaotus. Kuna klassikalise looduskaitsega tegelevaid organisatsioone on arvukalt, keskendub Eesti Roheline Liikumine paljudele esmapilgul keskkonnakaugetele teemadele. Lisaks metsa- ja veekaitse teemalisele tööle oleme aktiivsed näiteks säästva tarbimise propageerimisel, keskkonnaohtlike ehitusprojektide jälgimisel, Euroopa Liidu abiprojektide keskkonnamõjude hindamisel.

Roheliste poolset kriitikat jagub täna paljudesse eluvaldkondadesse. Juba poolteist aastat on käimas kohtusi, kus ERL kaebas kohtusse majandusministeeriumi põlevkivienergeetika tegevuskava keskkonnamõjude hindamata jätmise tõttu. Koos teiste keskkonnaorganisatsioonidega olime vastu mäesuusakeskuse rajamisele Vällamäel ning süvasadama ehitamisele Undvas. Iraagi pommitamise eel kutsus Eesti Roheline Liikumine üles Eesti valitsust võtma sõjavastane seisukoht. Mullusügiseste Lahemaa röövraiete järel soovitas ERL keskkonnaminister Heiki Kranichil tagasi astuda.

 

Me anname endale aru, et oleme valitsusele mitmeti ebamugavaks ja tüütuks partneriks. Kuid see viibki elu edasi, sest kriitiliste näpuganäitajate tõttu jäävad tegemata paljud keskkonnavaenulikud lollused. Meie laste ja lastelaste huvides.