Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Läänemere gaasijuhe ei tohi tulla Eesti vetesse 10.09.2007

Eesti Päevaleht, lehekülg 3
Print

Gazpromi enamusosalusega Nord Stream AG ootab Eesti valitsuselt septembri lõpuks vastust oma taotluse kohta alustada Viiburi-Greifswald gaasijuhtme rajamiseks uuringud Eesti majandusvööndis. Ei ole ühtegi kaalukat põhjust, miks Eesti peaks lubama ohtliku rajatise oma vetesse.

Euroopa riikidele on Venemaa (varem N. Liit) olnud pikka aega üheks olulisemaks gaasitarnijaks. Hetkel tuleb 46% Euroopa Liidus kasutatavast maagaasist Venemaalt. Lisaks otsestele naabritele on sõltuvus Venemaa gaasist tuntav ka kaugemal: Sloveenias (51% tarbitavast gaasist imporditakse Venemaalt), Saksamaal (42%), Austrias (35%), Itaalias (30%). Energiatarneid poliitilise relvana kasutav Venemaa on loomulikult huvitatud sellise sõltuvuse säilitamisest ja suurendamisest. Kui Euroopa ka soovib fossiilse kütuse maagaasi osakaalu keskpikas ajaplaanis oma energiaportfellis suurendada, siis peab ta tõsiselt kaaluma nii kaasnevaid keskkonna- kui julgeolekuargumente.

Läänemere gaasijuhe on plaan, mille teostumine selle praegusel kujul ei tohiks olla Euroopa Liidu huvides ei keskkonnakaitse- ega julgeolekukaalutlustel. Läänemeri on maailmas küllaltki unikaalne oma ohustatavuse poolest - ühendus ja veevahetus Atlandi ookeaniga läbi kitsaste Taani väinade on kehv, lisaks on meri väga madal. Sellest tulenevalt on Läänemere ökosüsteemid äärmiselt tundlikud kõikvõimalike mõjutuste, sh reostuse suhtes. Reostus, mis sügaval avamerel kiiresti "lahjendataks," jääks Läänemerd mõjutama väga pikaks ajaks. Läänemerre on viimase sõja järel maetud kümneid tuhandeid tonne keemiarelvi ning nende ohustamine pole välistatud ei gaasitrassi ehitamise, kasutamise ja likvideerimise käigus. Kõige mustema võimaliku stsenaariumi - suure rõhu all oleva juhtme plahvatamise - mõjudest on oma raportis pikemalt juba juttu teinud Eesti Teaduste Akadeemia.

Kui Läänemere põhja asemel rajataks Vene-Saksa gaasijuhtme trass maismaale, oleks see väiksema rõhu all, siibritega sektsioonideks jagatud ning võimaliku lekke korral tolle asukoha avastamine ja likvideerimine kiirem ning võimaliku reostuse ulatus väiksem. Lisaks oleks gaasijuhtme rajamine maismaale kordades odavam selle ehitamisest merepõhja. Kuni Gazpromi enamusosalusega Nord Stream AG pole suutnud veenvalt põhjendada, miks ei soovita Venemaa gaasi viimiseks Kesk-Euroopa turule kasutada odavamat ja ohutumat viisi, pole põhjust neile lahkelt järeleandmisi teha.

Ka siis, kui keskkonna- ja finantsargumendid võidavad ning Vene-Saksa gaasijuhe hakkab maismaad mööda kulgema, pole Läänemere gaasijuhtme rajamiseks tehtud ettevalmistused olnud asjata. Uuringute käigus kogutud põhjaliku andmestiku Läänemere geoloogia, elustiku ja ka näiteks keemiarelvade kohta peaks arendaja andma Helcom'ile, Läänemere äärsete riikide koostööorganile. Uus andmestik aitaks Läänemere äärsetel riikidel koostöös veelgi paremini mõista ja kaitsta tundliku mere ökosüsteeme.

Eesti valitsus peaks suutma eristada Läänemere gaasijuhtme puhul oma seisukohta kujundades avalikku huvi ja ühe sadamaomanikust ekspeaministri erahuve. Pole kuulda olnud ühtegi argumenti, miks peaks gaasijuhtme toomine Eesti majandusvööndisse olema meie huvides. Loota, et vastutulek Gazpromi juhitavale konsortsiumile vähendaks Venemaa propagandarünnakud Eesti vastu on naiivsevõitu.