Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Elektrirongil on tulevikku 24.04.2008

Eesti Päevaleht, lehekülg 3
Print

Aasta lõpul langetab valitsus otsuse, mis vahekorras Eestis edasi arendada reisijatevedu elektri- ja diiselrongidega. Tegu on nii looduskeskkonda kui ka näiteks väliskaubandusbilanssi puudtava valikuga, mis vajaks ühiskonnas laiemat arutelu. Usun, et elektrirongil on Eestis tulevikku.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel on varsti valmimas analüüs sellest, kas suunata peatsed suured investeeringud rongiliikluses pigem diiselrongidesse või elektriraudtee arendamisse. Et võrrelda ühe või teise valiku tasuvust, tuleb suuta pika aja peale ette ennustada nii elektri kui diiselkütuse hinda Eestis. Siin on oluline muuhulgas arvestada loodusressursside maksustamise poliitika suundumusi Euroopas.

Lisaks mõne aasta pärast ostetavate uute rongide maksumusele on äärmiselt oluline kaaluda nende ekspluatatsiooni-, sh kütusekulu. Samasuguse reisijate mahutavusega tänapäevane diiselrong kulutab kilomeetri läbimiseks keskmiselt 1,5 liitrit diiselkütust, elektrirongil kulub kilomeetri läbimiseks energiat 6 kWh. Tänaste hindade juures maksab elektrirongi kilomeeter seega laias laastus kaks korda vähem diiselrongi kilomeetrist. Kuid kahe variandi võrdlemisel peaks vaatama energiakandjate hindade muutust vähemalt paarikümne aasta pikkusel ajahorisondil.

Kaudsed keskkonnamõjud olulised

Nii transpordi- ja energiasektoris hakatakse Euroopas toote või teenuse hinna sisse üha adekvaatsemalt lisama nn. väliskulusid ehk kõiki kaasnevaid keskkonna- ja sotsiaalseid kulusid. Võib tunduda meelevaldne arvutada näiteks 100-kilomeetrise autosõidu jooksul õhku paisatud saasteainete soodustavat mõju vähi tekkele ning selle ravimise kulu ühiskonnale, kuid vastavad väliskulude arvutamise metoodikad on laialdaselt kasutusel. Arvestades, et Eesti rongiliikluse tulevikku puudutav investeering tehakse mitut aastakümmet arvestava perspektiiviga, oleks tark rongides kasutatava elektri ja diisli hinda arvutades ausalt arvestada ka kaudsete kuludega ühiskonnale.

Täna sõidavad Tallinna ümbruse elektrirongid saastava põlevkivielektriga. Elektriraudtee pole siiski Eesti mastaabis nii suur elektritarbija, et tuntavalt suurendada nõudlust tänase saastava põlevkivielektri järele. Kui elektriraudtee tarbib alla 1% Eestis toodetavast elektrist, siis võrdluseks kasutab näiteks mõni Eestisse peamiselt meie kunstlikult madala elektrihinna tõttu rajatud üksik tehas (Nitrofert, Estonian Cell) pea 5% kogu riigis toodetud elektrienergiast.

Samas on pikas perspektiivis selge, et saastaval elektritootmisel ei ole Eestis väga pikka iga. Kliimamuutuste vältimiseks kehtestatakse peatselt rahvusvaheline režiim, kus põlevkivielekter saab oma õiglase, kõiki keskkonnakahjusid sisaldava hinna ning tasuvaks muutub selle järk-järguline asendamine keskkonnasõbralikumate taastuvate energiaallikatega, nagu tuul ja biomass. Kõigi kaudsete keskkonnamõjude lisamine võiks põlevkivielektri hinna kahekordistada. Kui täna on elektrirongid läbi põlevkivielektri kasutamise põhjustamas Kirde-Eestis keskkonnaprobleeme, siis põlevkivielektri osakaalu vähendamise kaudu hakkab järjest vähenema ka elektrirongide ökoloogiline jalajälg.

Ka diiselkütuse hinna sisse pole täna arvutatud selle kasutamisega kaasnevaid negatiivseid väliskulusid, näiteks õhusaastest tingitud terviseprobleemide maksumust ühiskonnale. Euroopa Komisjoni rahastatud ExternE projekti metoodikaga arvutatud diiselmootori õhusaastest tulenev väliskulu oleks Eesti näitel üle 13 krooni liitri kohta. Diiselkütuse hind võiks väliskulude lisandudes seega praktiliselt kolmekordistuda.

Riigi- või eraraudtee?

 Valikul diisel- või elektriraudtee vahel on ka strateegilisem tagamaa. Diiselkütus on importkaup ja ma ei näe hetkel, et Eesti hakkaks massiliselt ise vedelkütuseid, sh biodiislit tootma. Võib aga eeldada, et elektrit suudame jätkuvalt Eestis ning loodetavasti taastuvallikatest toota. Erinevalt diisli impordist ei mõjutaks elektriraudtee arendamine negatiivselt väliskaubandusbilanssi.

On võimalus, et pärast Euroopa Liidu struktuurifondide toel uute rongikoosseisude ostmist jääb riigisisese reisirongiliiklusega tegelema vaid üks kahest – kas riigile kuuluv Elektriraudtee või erafirma Edelaraudtee. Pole võimatu, et õhukese riigi ideoloogiat propageeriv valitsus eelistaks jätta reisijateveo erafirmale. Näen sellises lahenduses saartega praamiühenduse pidamisega sarnase olukorra tekkimise ohtu. Seal anti monopol erafirmale, kuni valitsus mõistis, et sisuliselt riigimaanteede osana toimiva praamiühenduse käigushoidmine võiks olla avaliku sektori osutatav, mitte kasumile suunatud teenus. Paraku osutus hiljem oma laevastiku ost kaelamurdvalt keeruliseks. Täna on riigil Elektriraudtee näol n.ö. oma praamid veel olemas ja riik peaks nendega sõitjate teenindamist jätkama.