Hakka blogi jälgijaks - sisesta oma meiliaadress ja saad teated uutest juttudest siin
Email again:

Tartu rohelisemaks 07.10.2009

Grüüne (Tartu eri), lehekülg 1
Print

Tartut peetakse tänu Toomemäele ja teistele parkidele üldiselt roheliseks linnaks. Linnaloodus pole enamasti siiski kaitse all ning roheluse säilimise eest tuleb seista.

Samamoodi tuleb tagada, et säästlikke, rohelisi lahendusi rakendataks igapäevaelus kõikjal - olgu siis transpordis või koolisööklas. Selleks on mõistlik 18. oktoobril valida linnavolikogusse Erakond Eestimaa Rohelised kandidaadid.

Tartu on roheliste kants. Tartu Ülikoolis ja Eesti Maaülikoolis õpib tuhandeid tudengeid loodusega seotud erialadel. Tartus tegutseb suurem osa keskkonnakaitse ja loodusuurimisega tegelevatest aktiivsematest Eesti kodanikuühendustest. Seda pilti täiustab nüüd ka 3 aasta eest loodud Erakond Eestimaa Rohelised, kelle kõige aktiivsem piirkond tegutseb just Tartus.

Miks valida Rohelised Tartu linnavolikogusse?

Rohelised tagaks, et linna juhtimises valitseks terve mõistus – et ei tehtaks kompromisse ei looduse ega tuleviku arvelt. Roheliste valimisplatvorm Tartus on ulatuslik ja katab palju teemasid, järgnevalt on sealt välja toodud valik lubadusi:
 • Arvestataval hulgal linlastel peab olema võimalus linnavolikogu ja linnavalitsuse poolt vastuvõetud õigusakte vetostada või ise uusi algatusi välja pakkuda. Selleks loome ja kehtestame siduvate rahvahääletuste mehhanismi.
 • Tagame Tartu parkide ja rohealade võrgustiku säilimise, sealhulgas Emajõe koridoris. Loome rohkem jäätmete sorteeritud kogumise punkte linnaosades ning teavitame elanikke sorteerimisvõimalustest. Piirame mürareostust, koostades välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava.
 • Aitame nii ühistuid kui eramuid energiasäästu kavade koostamisel. Teostame ja teeme tasuta kättesaadavaks suurte korterelamute tüüpprojektide energiasäästliku renoveerimise projektid ja kalkulatsioonid ning vähendame koostöös riigiga energiasäästu realiseerimise kaudu elanike küttearveid. Toetame Annelinna kortermaju parkimisprobleemide süsteemsel lahendamisel.
 • Kodanikuühendused peavad saama aktiivsemalt linnaelus osaleda. Toetame kogukondi siduvaid ühendusi (nt linnaosade seltsid) ja kaasame neid asjakohaste arutelude ja otsuste protsessidesse.
 • Õpikeskkond haridusasutustes peab olema meeldiv ja tervislik kõige laiemas mõttes. Lastel peab olema võimalus õppida kodu lähedal; see aitaks muuhulgas tugevdada linnakogukondasid ja luua oma linnaosa identiteeti. Tagame igale lapsele võimaluse osaleda tasuta vähemalt ühe huviringi töös. Koolides ja lasteaedades tuleb rohkem tähelepanu pöörata tervislikule toidule.
 • Lõpetame viimastel aastatel vohama hakanud karistamisele ja trahvimisele suunatud mentaliteedi, eelistades linnavalitsuse-poolset koostöövõimaluste otsimist, teavitamist ja dialoogi.
 • Arvestame tänavate ja hoonete projekteerimisel, ehitamisel või renoveerimisel, et need oleks kasutatavad ka liikumispuudega inimestele ja vaegnägijatele, aga näiteks ka lapsevankriga liikujatele.
 • Igale lapsele peab olema tagatud lasteaia või lastehoiu koht. Kuni pole rajatud piisavalt uusi lasteaedasid, tagame lastehoiurühmade ja lastehoiuteenuste võrdväärse rahastamise.
 • Tagame senisest parema juurdepääsu Emajõele. Mõnel pool tuleb avada seadusega ettenähtud kallasrajad ja toimiv avalik juurdepääs jõele, eriti kesklinnast allavoolu.
 • Arendame seniste üksikute rattateede lõikude asemel välja turvalise jalgrattateede võrgustiku.
 • Linnasisene ühistranspordi kvaliteet peab saama stabiilselt ja järjepidevalt areneda. Kaalume linna omandis või osalusega bussifirma loomist, et teenuse head kvaliteeti ja piletihinda paremini kontrolli all hoida.
 • Teostame tasuvusanalüüsi Tartu vaksalist lõunasse jäävate raudteeharude viimiseks maa alla linna piires, et lihtsustada autode ja jalakäijate liikumist linnas.